STRONA GŁÓWNAPLANY ZAJĘĆ | REGULAMINY KONTAKT
MENU STUDENTA
Literatura
Ubiór
Wydrukuj Identyfikator
KATEDRA
Pracownicy
Sekretariat
Informacje o Donacji
Wyniki zaliczeń
Koło Naukowe STN
Zuryfix
PUNKTY ANAT.
Punkty Anatomiczne
STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE
STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE
przy
Katedrze i Zakładzie Anatomii Prawidłowej
¦l±skiego Uniwersytetu Medycznego


Wszystkich chc±cych poszerzyć swoj± wiedzę zapraszamy do uczestniczenia w kole naukowym naszej katedry.

Opiekun Koła:
dr hab. n. med. Grzegorz Bajor


Przewodnicz±cy Koła:

Andrzej Ło¶
e-mail: yettipl@gmail.com

contents © Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej SUM