STRONA GŁÓWNAPLANY ZAJĘĆ | REGULAMINY KONTAKT
MENU STUDENTA
Literatura
Ubiór
Wydrukuj Identyfikator
KATEDRA
Pracownicy
Sekretariat
Informacje o Donacji
Wyniki zaliczeń
Koło Naukowe STN
Zuryfix
PUNKTY ANATOMICZNE
Kończyna Górna
Czaszka
Krtań
Obwodowy Układ Nerwowy
Narzady zmysłów
Układ-sercowo-naczyniowy
Częsć współczulna
Obwodowy układ nerwowy - gałęzie
Układ chłonny
Układ dokrewny
Układ oddechowy
Jama ustna i nosowa
Kręgosłup-żebra-mostek
Klatka - Kosci
Klatka - mięsnie
Klatka - serce i tętnice
Klatka - naczynia
Klatka - węzły chłonne
Płuca
STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE
STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE
przy
Katedrze i Zakładzie Anatomii Prawidłowej
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego


Wszystkich chcących poszerzyć swoją wiedzę zapraszamy do uczestniczenia w kole naukowym naszej katedry.

Opiekun Koła:
dr hab. n. med. Grzegorz Bajor


Przewodniczący Koła:

Andrzej Łoś
e-mail: yettipl@gmail.com

contents © Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej SUM