STRONA GŁÓWNAPLANY ZAJĘĆ | REGULAMINY KONTAKT
MENU STUDENTA
Literatura
Ubiór
Wydrukuj Identyfikator
Punkty anat - KG
KATEDRA
Pracownicy
Sekretariat
Informacje o Donacji
Wyniki zaliczeń
Koło Naukowe STN
Zuryfix
Obowiązujące punkty anatomiczne do zaliczenia
dla: Wydział Lekarski
autor: prof. nadzw. dr hab. n. med. Grzegorz Bajor
data umieszczenia: 2017-10-19
Informuję studentów, że na stronie internetowej zostały zamieszczone punkty anatomiczne do sprawdzianów praktycznych. Tym samym, zakres wymagalności ogranicza się do powyższych punktów i będą one konsekwentnie egzekwowane tak przy sprawdzianach jak i egzaminach końcowych. Na chwilę obecną macie do dyspozycji Kończynę Górną. Pozostałe materiały będą się ukazywały sukcesywnie z wyprzedzeniem.
NEUROANATOMIA 2018 - PLAN
dla:
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2017-10-18
Neuroantomia 2018

Ćwiczenia
1. Ogólna budowa mózgowia, kresomózgowie podział, płaty, zakrety bruzdy
2. Kresomózgowie; podział, istota biała, jądra podkorowe
3. Międzymózgowie: budowa wewnętrzna i zewnetrzna
4. Śródmózgowie: budowa, istota biała i szara
5. Pień mózgu: most i rdzeń przedłużony, budowa wewnętrzna i zewnętrzna
6. Móżdżek: położenie, budowa, podział czynnościowy
7. Rdzeń kręgowy; budowa wewnętrzna i zewnętrzna

Seminarium:
1. Neuroprzekaźniki - lokalizacja, rola
2. Podwzgórze- jądra podwzgórza i ich funkcja
3. Układ czuciowy
4. Podłoże anatomiczne mowy
5. Pień mózgu- twór siatkowaty
6. Mózg a pień mózgu
7. Dominacja półkul

Wykłady
1. Podstawowe pojecia neuroanatomii,
2. Kora mózgowa-pola czynnościowe i ich funkcja
3. Układ koordynacyjno- ruchowy
4. Korowe i podkorowe ośrodki układu limbicznego
5. Rdzeń kręgowy
6. Unaczynienie mózgowia i rdzenia kręgowego
7. Nerwy czaszkowe
8. Nerwy czaszkowe
Koło naukowe
dla: Wydział Lekarski
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2017-10-16
Wszystkich kandydatów do koła anatomicznego zapraszamy w czwartek 26.10.2017 r. na godz. 17:00 do sali przy katedrze i zakładzie anatomii prawidłowej.
Ubiór
dla: Wydział Lekarski
autor: prof. nadzw. dr hab. n. med. Grzegorz Bajor
data umieszczenia: 2017-09-14
Podczas zajęć ćwiczeniowych bezwzględnie będzie sprawdzany ubiór oraz obuwie zmienne. Każdy kto nie będzie miał odpowiedniego stroju oraz zmiennego obuwia nie będzie wpuszczany na zajęcia.
mini galeria


contents © Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej SUM