STRONA GŁÓWNAPLANY ZAJĘĆ | REGULAMINY KONTAKT
MENU STUDENTA
Literatura
Ubiór
Studenckie Koło Naukowe
Wydrukuj Identyfikator
KATEDRA
Pracownicy
Sekretariat
Informacje o Donacji
Wyniki zaliczeń
Podanie o zwolnienie z egzaminu
Zuryfix
SESJA POPRAWKOWA WNoZ
dla: Położnictwo i Pielęgniarstwo
autor: Elżbieta Kuncio
data umieszczenia: 2016-08-03
1 TERMIN POPRAWKOWY odbędzie się;
09.09.2016r. o godz. 12.00 Aula a-3


2 TERMIN POPRAWKOWY odbędzie się;
14.09.2016r. o godz. 9.00 Aula a-3
Terminy poprawkowe z egzaminu
dla: Elektroradiologia
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2016-07-28
I termin poprawkowy z egzaminu odbędzie się 5.09.2016r o godz. 10:00


II termin poprawkowy z egzaminu odbędzie się 12.09.2016r o godz. 10:00

DODATKOWE TERMINY SEMESTR LETNI
dla: Wszystkich Wydzialów
autor: Elżbieta Kuncio
data umieszczenia: 2016-07-25
Dodatkowe terminy - szpilki - WL
30.08.2016r. godz. 9.00

Dodatkowe terminy - szpilki - FIZJOTERAPIA
30.08.2016r. godz.12.00

semestralka - test

WL i FIZJOTERAPIA
31.08.2016r. - godz. 8.00
Aula A-3

Pielęgniarstwo i Położnictwo

31.08.2016r. godz. 8.00
Aula A-3
SESJA POPRAWKOWA
dla: Fizjoterapia
autor: Elżbieta Kuncio
data umieszczenia: 2016-07-25
1 termin egzaminu poprawkowego odbędzie się:
1.09.,2016r. szpilki godz. 9.00
5.09.2016r. test godz. 9.00
2 termin egzaminu poprawkowego odbędzie się:
8.09.,2016r. szpilki godz. 9.00
9.09.2016r. test godz. 12.00
SESJA POPRAWKOWA
dla: Wydział Lekarski
autor: Elżbieta Kuncio
data umieszczenia: 2016-07-25
1 TERMIN EGZAMINU POPRAWKOWEGO ODBĘDZIE SIĘ:
5.09.2015R. - SZPILKI GODZ. 9.00
7.09.2016R. - TEST GODZ. 9.00

2 TERMIN EGZAMINU POPRAWKOWEGO ODBĘDZIE SIĘ:
8.09.2016R. - TEST GODZ. 9.00
9.09.2016R. - SZPILKI GODZ. 9.00
Egzamin teoretyczny z anatomii
dla: Wydział Lekarski
autor: Tomasz Lepich
data umieszczenia: 2016-06-17
Egzamin teoretyczny z anatomii odbędzie się 22.06.2016r o godz. 12:00 na auli A3
Egzamin
dla: Elektroradiologia
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2016-06-15
Egzamin z anatomii odbędzie się 20.06.2016r o godz. 9:00 w sali katedry anatomii.

Prosimy o zabranie ze sobą legitymacji studenckich i czarnych długopisów.
Egzamin
dla: Położnictwo
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2016-06-15
Egzamin z anatomii odbędzie się 24.06.2016r o godz. 14:00 w auli medycyny sądowej.

Prosimy o zabranie ze sobą legitymacji studenckich i czarnych długopisów.
III termin kolokwium
dla: Pielęgniarstwo
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2016-06-06
III termin kolokwium "Brzuch, miednica" odbędzie się 8.6.2016r o godz. 8:15 w Katedrze Anatomii.
Harmongram terminów zaliczeń (II i III terminy)
dla: Wydział Lekarski
autor: Tomasz Lepich
data umieszczenia: 2016-06-03
30.05.2016 III termin - OUN godz 8.00

2.06.2016 II termin - brzuch i miednica - godzina 7:15

6.06.2016 III termin - brzuch i miednica godzina 7:15
I termin głowa, szyja, oun, trzewia
dla: Fizjoterapia zaoczna
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2016-05-24
Wyniki ze szpilek:
FTzz1 7779- 13
7781- 22
7784- 16
7786- 10
7787- 31
7788- 26
7789- 16
7790- 2
Kolokwium - brzuch, miednica
dla: Pielęgniarstwo
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2016-05-19
Kolokwium z zakresu materiału "brzuch, miednica" odbędzie się 24.04.2016 o godz. 16.00 w auli sądówki.
IV terminy pierwszego semestru
dla: Wydział Lekarski
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2016-05-18
Wyniki osób, które NIE zaliczyły IV terminów z poniedziałku, 17.05.2016.

Semestralka
WLK 14,15/1290

Osteologia, KG, KD
WLK 1a/1020
WLK 10b/1199
WLK 8.11/1212
GRUPA 1a/C1
dla: Pielęgniarstwo
autor: Elżbieta Kuncio
data umieszczenia: 2016-05-13
Bezwzględnym warunkiem dopuszczenia do drugiego kolokwium semestralnego jest „odrobienie” trzech (3) jednostek lekcyjnych oraz przystąpienie do kolokwium cząstkowego i zaliczenie go. Ćwiczenia wraz z kolokwium odbędą się w najbliższy wtorek:
17 maja br. o godz. 15:00.
Obecność obowiązkowa; ewentualne krótkie (kilkudniowe ) zwolnienia nie będą honorowane


dr Marian Biczycki
Harmonogram zaliczeń:
dla: Położnictwo
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2016-05-06
Harmonogram zaliczeń:

19.05.2016r Kolokwium II termin I - godz 17:15 - aula medycyny sądowej

31.05.2016r Kolokwium II termin II - godz 7:30 - aula medycyny sądowej

06.06.2016r Kolokwium II termin III - godz 9:00 - aula medycyny sądowej

Egzamin z Anatomii odbędzie się 24.06.2016r o godz. 14:00 w auli medycyny sądowej.

Wtorek 10.05.2016r odbędą się IV terminy kolokwia I i II z pierwszego semestru.
dodtkowe terminy 1 semestr
dla: Fizjoterapia
autor: Elżbieta Kuncio
data umieszczenia: 2016-05-05
Dodatkowe, ostateczne terminy zaliczeń (szpilki) z I semestru odbędą się 10.05.2016r. o godz. 14,30
Terminy kolokwiów
dla: Pielęgniarstwo
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2016-04-29
III termin I kolokwium odbędzie się 5.5.2016r o godz. 9:45 w Katedrze Anatomii. W tym dniu wykład odbędzie się zgodnie z harmonogramem.


IV terminy kolokwiów z I semestru odbędą się 10.05.2016r o godz. 10:00 w Katedrze Anatomii.
IV terminy kolokwium I i II semestru zimowego
dla: Położnictwo
autor: Elżbieta Kuncio
data umieszczenia: 2016-04-29
IV terminy kolokwium I i II semestru zimowego odbędą się 10.05.2016r (wtorek) o godz. 7:30 w sali Katedry Anatomii.
Terminy kolokwium 1
dla: Położnictwo
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2016-04-18
II termin I kolokwium odbędzie się 20.04.2016r o godz. 16:30 w auli medycyny sądowej.III termin I kolokwium odbędzie się 4.05.2016r o godz. 16:30 w auli medycyny sądowej.
TERMINY DODATKOWE 1 SEMESTR
dla: Wydział Lekarski
autor: Elżbieta Kuncio
data umieszczenia: 2016-03-22
Terminy dodatkowe z 1 semestru odbędą się:

SZPILKI

17.05.2016r.
czaszka, głowa i szyja
godz. 7.30
klatka piersiowa
godz. 7,30
kończyna górna i dolna
godz. 7,30
Szpilki semestralka dla studentów, którzy mieli zwolnienie lekarskie 17.05.16r. godz. 7,30
24.05.2016r.
II termin semestralki (teoria) 1 semestr
godz. 7.15
WYKŁADY Z ANATOMII
dla: Fizjoterapia
autor: Elżbieta Kuncio
data umieszczenia: 2016-02-24
Wykłady będą odbywały w sali 109 w dniach:
01.03.16r.
08.03.16r.
15.03.16r.
22.03.16r.
05.04.16r.
26.04.16r.
10.05.16r.
17.05.16r.


Wszystkie wykłady odbywają się w godzinach
od 18.45 do godz. 20.15
Ubiór
dla: Wydział Lekarski
autor: prof. nadzw. dr hab. n. med. Grzegorz Bajor
data umieszczenia: 2015-09-29
Podczas zajęć ćwiczeniowych bezwzględnie będzie sprawdzany ubiór oraz obuwie zmienne. Każdy kto nie będzie miał odpowiedniego stroju oraz zmiennego obuwia nie będzie wpuszczany na zajęcia.
mini galeria


contents © Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej SUM