STRONA GŁÓWNAPLANY ZAJĘĆ | REGULAMINY KONTAKT
MENU STUDENTA
Literatura
Ubiór
Studenckie Koło Naukowe
Wydrukuj Identyfikator
KATEDRA
Pracownicy
Sekretariat
Informacje o Donacji
Wyniki zaliczeń
Podanie o zwolnienie z egzaminu
Zuryfix
Egzamin - wyniki
dla: Elektroradiologia
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2016-06-23
Login - wynik

EL1.744 - 69,60%
EL1.745 - 62,40%
EL1.746 - 60,80%
EL1.747 - 69,20%
EL1.748 - 70,00%
EL1.749 - 69,20%
EL1.750 - 66,80%
EL1.751 - 82,00%
EL1.752 - 63,60%
EL1.753 - 64,40%
EL1.754 - 58,40%
EL1.755 - 80,00%
EL2.756 - 80,00%
EL2.757 - 51,60%
EL2.758 - 58,80%
EL2.759 - 64,00%
EL2.760 - 58,80%
EL2.761 - 68,80%
EL2.762 - 67,20%
EL2.763 - 64,00%
EL2.764 - 65,60%
EL2.765 - 58,40%
EL2.766 - 69,20%
EL2.767 - 56,40%
EL2.769 - 66,80%
EGZAMIN PRAKTYCZNY (SZPILKI)
dla: Wydział Lekarski
autor: Elżbieta Kuncio
data umieszczenia: 2016-06-23
Egzamin praktyczny odbędzie się 27.06.2016r. wg następującego harmonogramu:
godz. 8. 00
studenci, których nazwiska zaczynają się od litery Z-S
godz. 10.30
studenci, których nazwiska zaczynają się od litery R-M
godz. 12.00
studenci, których nazwiska zaczynają się od litery Ł-H
godz. 13.30
studenci, których nazwiska zaczynają się od litery G-A

Przypominamy, o
- legitymacji studenckiej
- identyfikatorze
- obowiązkowym stroju

Egzamin z anatomii (test) - podział na sale
dla: Wydział Lekarski
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2016-06-21
Studenci zostali podzieleni na sale następująco:

Nazwiska od A-Ł oraz od O-R - aula A3

Nazwiska od S-Ż - sala sądówki

Nazwiska od M-N - sala przy sekretariacie anatomii.
Egzamin teoretyczny z anatomii
dla: Wydział Lekarski
autor: Tomasz Lepich
data umieszczenia: 2016-06-17
Egzamin teoretyczny z anatomii odbędzie się 22.06.2016r o godz. 12:00 na auli A3
Egzamin
dla: Elektroradiologia
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2016-06-15
Egzamin z anatomii odbędzie się 20.06.2016r o godz. 9:00 w sali katedry anatomii.

Prosimy o zabranie ze sobą legitymacji studenckich i czarnych długopisów.
Egzamin
dla: Położnictwo
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2016-06-15
Egzamin z anatomii odbędzie się 24.06.2016r o godz. 14:00 w auli medycyny sądowej.

Prosimy o zabranie ze sobą legitymacji studenckich i czarnych długopisów.
SEMESTRALKA 2 SEMESTR
dla: Wydział Lekarski
autor: Elżbieta Kuncio
data umieszczenia: 2016-06-13
Mając na uwadze nagłą niespodziewaną krótkowzroczność studentów odnoszących się do nieczytelności rysunków, informuję że te same rysunki były w ubiegłych latach, ale czytelne. Absolutnie nie rozumiem dlaczego nagle stało się to problemem. Uwzględniając posiedzenie Rady Pedagogicznej przychylam się do sugestii Pana Dziekana, ale też i do prośby studentów i obniżam pułap zaliczenia od 63,00%.

Z chwilą podjęcia tej decyzji nie uwzględniam innych roszczeń.

dr hab. n. med. Grzegorz Bajor prof. nadzw.
zajęcia 10.06.2016r.
dla: Wydział Lekarski
autor: Elżbieta Kuncio
data umieszczenia: 2016-06-09
Zajęcia w dniu 10.06.2016r. odbędą się zgodnie z harmonogramem.
SEMESTRALKA 1 TERMIN II SEMESTR
dla: Wydział Lekarski
autor: Elżbieta Kuncio
data umieszczenia: 2016-06-09
Semestralka odbędzie się w dniu 09.06.2016r. o godz. 17.00

Podział na sale:

sala A-3
studenci, których nazwiska zaczynają się od litery:
A-Ł i N-R

Katedra Anatomii:

M

SALA SĄDÓWKI

S-Ż
Dodatkowe terminy L4
dla: Wydział Lekarski
autor: Tomasz Lepich
data umieszczenia: 2016-06-07
Dodatkowe terminy dla osób, które były chore i doniosły w odpowiednim czasie zwolnienie lekarskie, odbędą się w czwartek 9.6.2016r o godz. 8:00
III termin kolokwium
dla: Pielęgniarstwo
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2016-06-06
III termin kolokwium "Brzuch, miednica" odbędzie się 8.6.2016r o godz. 8:15 w Katedrze Anatomii.
Zajęcia w dniu 9.6.2016r / semestralka
dla: Wydział Lekarski
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2016-06-06
W dniu 9.6.2016r planowane ćwiczenia są odwołane z powodu zaplanowanej semestralki na godz. 17:00 (pisanie testu)

W celu sprawnego przebiegu testu prosimy o przybycie na godz. 16:30

Harmongram terminów zaliczeń (II i III terminy)
dla: Wydział Lekarski
autor: Tomasz Lepich
data umieszczenia: 2016-06-03
30.05.2016 III termin - OUN godz 8.00

2.06.2016 II termin - brzuch i miednica - godzina 7:15

6.06.2016 III termin - brzuch i miednica godzina 7:15
Semestralka 2 semestr - I termin
dla: Wydział Lekarski
autor: Tomasz Lepich
data umieszczenia: 2016-06-02
Semestralka z drugiego semestru I termin odbędzie sie 9.06.2016 o godz. 17:00
Harmonogram zajeć - 02.06.2016
dla: Wydział Lekarski
autor: Tomasz Lepich
data umieszczenia: 2016-06-01
Zaliczenie z tematu - brzuch i miednica (szpilki) II termin - 2.06.2016

Podział na grupy

godz. 7:15 - 9.00

I tura Grupy 15, 19, 20 ,11 ,12 ,13 ,7, 10, 1,3, 14, 24

godz. 9:30-11:30

II tura Grupy 4, 5, 6, 8, 9, 16 ,17 ,18 ,21 ,22 ,23 ,2

Zajęcia dla pozostałych Studentów - przeglądy prepratów przedegzaminacyjne odbywać sie będą w ramach zajęć od 12.30
Studenci, którzy piszą zaliczenie i grupy mające zajęcia od 8.00- 12.30 (tylko Ci Studenci) przychodza w piatek na przeglądy preparatów. Pozostałe "piątkowe" grupy mają przeglądy w ramach zajęć 03.06.2016

II termin kolokwium z brzucha i miednicy
dla: Pielęgniarstwo
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2016-05-31
II termin kolokwium "brzuch, miednica" odbędzie się w piątek tj. 3.06.2016 o godz. 16.00 w Auli Medycyny Sądowej.
I termin głowa, szyja, oun, trzewia
dla: Fizjoterapia zaoczna
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2016-05-24
Wyniki ze szpilek:
FTzz1 7779- 13
7781- 22
7784- 16
7786- 10
7787- 31
7788- 26
7789- 16
7790- 2
Kolokwium - brzuch, miednica
dla: Pielęgniarstwo
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2016-05-19
Kolokwium z zakresu materiału "brzuch, miednica" odbędzie się 24.04.2016 o godz. 16.00 w auli sądówki.
IV terminy pierwszego semestru
dla: Wydział Lekarski
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2016-05-18
Wyniki osób, które NIE zaliczyły IV terminów z poniedziałku, 17.05.2016.

Semestralka
WLK 14,15/1290

Osteologia, KG, KD
WLK 1a/1020
WLK 10b/1199
WLK 8.11/1212
GRUPA 1a/C1
dla: Pielęgniarstwo
autor: Elżbieta Kuncio
data umieszczenia: 2016-05-13
Bezwzględnym warunkiem dopuszczenia do drugiego kolokwium semestralnego jest „odrobienie” trzech (3) jednostek lekcyjnych oraz przystąpienie do kolokwium cząstkowego i zaliczenie go. Ćwiczenia wraz z kolokwium odbędą się w najbliższy wtorek:
17 maja br. o godz. 15:00.
Obecność obowiązkowa; ewentualne krótkie (kilkudniowe ) zwolnienia nie będą honorowane


dr Marian Biczycki
Harmonogram zaliczeń:
dla: Położnictwo
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2016-05-06
Harmonogram zaliczeń:

19.05.2016r Kolokwium II termin I - godz 17:15 - aula medycyny sądowej

31.05.2016r Kolokwium II termin II - godz 7:30 - aula medycyny sądowej

06.06.2016r Kolokwium II termin III - godz 9:00 - aula medycyny sądowej

Egzamin z Anatomii odbędzie się 24.06.2016r o godz. 14:00 w auli medycyny sądowej.

Wtorek 10.05.2016r odbędą się IV terminy kolokwia I i II z pierwszego semestru.
dodtkowe terminy 1 semestr
dla: Fizjoterapia
autor: Elżbieta Kuncio
data umieszczenia: 2016-05-05
Dodatkowe, ostateczne terminy zaliczeń (szpilki) z I semestru odbędą się 10.05.2016r. o godz. 14,30
Terminy kolokwiów
dla: Pielęgniarstwo
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2016-04-29
III termin I kolokwium odbędzie się 5.5.2016r o godz. 9:45 w Katedrze Anatomii. W tym dniu wykład odbędzie się zgodnie z harmonogramem.


IV terminy kolokwiów z I semestru odbędą się 10.05.2016r o godz. 10:00 w Katedrze Anatomii.
IV terminy kolokwium I i II semestru zimowego
dla: Położnictwo
autor: Elżbieta Kuncio
data umieszczenia: 2016-04-29
IV terminy kolokwium I i II semestru zimowego odbędą się 10.05.2016r (wtorek) o godz. 7:30 w sali Katedry Anatomii.
Terminy kolokwium 1
dla: Położnictwo
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2016-04-18
II termin I kolokwium odbędzie się 20.04.2016r o godz. 16:30 w auli medycyny sądowej.III termin I kolokwium odbędzie się 4.05.2016r o godz. 16:30 w auli medycyny sądowej.
TERMINY DODATKOWE 1 SEMESTR
dla: Wydział Lekarski
autor: Elżbieta Kuncio
data umieszczenia: 2016-03-22
Terminy dodatkowe z 1 semestru odbędą się:

SZPILKI

17.05.2016r.
czaszka, głowa i szyja
godz. 7.30
klatka piersiowa
godz. 7,30
kończyna górna i dolna
godz. 7,30
Szpilki semestralka dla studentów, którzy mieli zwolnienie lekarskie 17.05.16r. godz. 7,30
24.05.2016r.
II termin semestralki (teoria) 1 semestr
godz. 7.15
WYKŁADY Z ANATOMII
dla: Fizjoterapia
autor: Elżbieta Kuncio
data umieszczenia: 2016-02-24
Wykłady będą odbywały w sali 109 w dniach:
01.03.16r.
08.03.16r.
15.03.16r.
22.03.16r.
05.04.16r.
26.04.16r.
10.05.16r.
17.05.16r.


Wszystkie wykłady odbywają się w godzinach
od 18.45 do godz. 20.15
Ubiór
dla: Wydział Lekarski
autor: prof. nadzw. dr hab. n. med. Grzegorz Bajor
data umieszczenia: 2015-09-29
Podczas zajęć ćwiczeniowych bezwzględnie będzie sprawdzany ubiór oraz obuwie zmienne. Każdy kto nie będzie miał odpowiedniego stroju oraz zmiennego obuwia nie będzie wpuszczany na zajęcia.
mini galeria


contents © Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej SUM