STRONA GŁÓWNAPLANY ZAJĘĆ | REGULAMINY KONTAKT
MENU STUDENTA
Literatura
Ubiór
Studenckie Koło Naukowe
Wydrukuj Identyfikator
KATEDRA
Pracownicy
Sekretariat
Informacje o Donacji
Wyniki zaliczeń
Podanie o zwolnienie z egzaminu
Zuryfix
Harmonogram zaliczeń II semestr i egzamin I termin
dla: Wydział Lekarski
autor: Tomasz Lepich
data umieszczenia: 2017-04-20
9.05.2017 III termin semestralka I semestr

15, 17.05.2017 Sprawdzian dopuszczeniowy I termin - Abdomen,pelvis

18, 19.05.20-17 Zaliczenie - I termin Abdomen, pelvis, sprawdzian dopuszczeniowy II termin

19.05.2017 Semestralka dla Studentów przystępujących do konkursu Scapula Aurea 2017

22.05.2017 Konkurs Scapula Aurea 2017 - wewnętrzny

23.05.2017 Przeglądy preparatów dla Studentów przystępujących do konkursu Scapula Aurea

24.05.2017 przeglądy preparatów na turach

25,26.05.2017
Zaliczenie II termin Abdomen, Pelvis

29.05.2017 Zaliczenie - III termin CNS

31.05.2017 Zaliczenie - III termin Abdomen,Pelvis

6.06.2017 Semestralka I termin II semestr godz.8.00

9.06.2017 Semestralka II termin II semestr

EGZAMIN I termin

26.06.2017, 27.06.2017 - część praktyczna (szpiki) godz 9.00

30.06.2017 część teoretyczna (test) godz. 9.00

Scapula Aurea - przegląd preparatów
dla: Wydział Lekarski
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2017-04-19
W dniu 21.04.2017 w godz. od 8:00 - 14.45 odbędą się przeglądy dla studentów, którzy chcą przystąpić do konkursu Scapula Aurea 2017. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zaliczenie wszystkich kolokwiów w pierwszych terminach (I i II semestr).

Lista studentów uprawnionych do przeglądu będzie na salach ćwiczeń do podpisania.
Wyniki dzisiejszych zaliczeń
dla: Wydział Lekarski
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2017-04-19
Wyniki dzisiejszych zaliczeń:

Login - wynik

1268 - brak zaliczenia
1371 - brak zaliczenia
1410 - brak zaliczenia
1423 - brak zaliczenia
1503 - brak zaliczenia
1469 - brak zaliczenia
1063 - zaliczone
1132 - zaliczone
1401 - zaliczone
2 TERMIN OUN, DOPUSZCZENIÓWKA
dla: Wydział Lekarski
autor: Elżbieta Kuncio
data umieszczenia: 2017-04-18
2 termin kolokwium OUN obędzie się w dniu 20.04.2017r.

GODZ. 7,00 - I TURA
GRUPY: 11,12,13,7,18,2,16,19


GODZ. 11,15 - II TURA
GRUPY:15,1,3,4,5,6,8,9,10,14,17

SPRAWDZIAN DOPUSZCZAJĄCY DO KOLOKWIUM OUN

3 TERMIN - 20.04.2017r. godz. 8,00 (Katedra Anatomii)
Plan zaliczeń
dla: Wydział Lekarski
autor: Tomasz Lepich
data umieszczenia: 2017-04-10
Plan zaliczeń:

10-12.04.2017 - I termin zaliczenia OUN11.04.2017 II termin - dopuszczeniówka OUN -
sala A3 godz. 8:00


19.04.2017 - V termin zaliczeń godz. 10:00
20-21.04.2017 - II termin zaliczenia OUN

24-26.04.2017 I zajęcia z tematu - abdomen, pelvis
9.05.2017 III termin semestralki


1 termin spr. dop. gr. 1-10
dla: Wydział Lekarski
autor: Elżbieta Kuncio
data umieszczenia: 2017-04-07
Wynik sprawdzianu: nie zaliczone
1026 3
1031 NB
1043 3
1067 3
1050 2
1045 2
1046 3
1047 2
1525 2
1530 3
1104 3
1122 IFMSA
1123 3
1138 2
1153 3
1158 1
1159 2
1160 NB
1161 2
1162 2
1547 NB
1170 3
1171 2
1175 NB
1176 0
1178 2
1180 NB
1182 3
1183 NDP
1184 2
1187 3
1188 0
1191 3
1193 1
1204 2
1205 3
1210 2
1213 2
1214 2
1234 0
1238 0
Loginy studentów, które nie widnieją na stronie SPRAWDZIAN ZALICZONY
Przypominamy
dla: Wydział Lekarski
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2017-03-31
Przypominamy:

W przypadku usprawiedliwienia nieobecności na ćwiczeniach i na sprawdzianie praktycznym, stosowne zaświadczenie lekarskie, należy przedłożyć w sekretariacie Katedry do 3 dni od daty nieobecności na zajęciach lub sprawdzianu praktycznego
(w formie mailowej, telefonicznej, faxem, bezpośrednio w sekretariacie katedry).


Będąc na zwlonieniu lekarskim nie można uczęszczać na zajęcia oraz na zaliczenia.
"Rozbójnik"
dla: Wydział Lekarski
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2017-03-16
Wyniki osób z jednym kolokwium niezaliczonym:
Osoby, których nie ma na liście a pisały rozbójnika, zaliczyły dodatkowy termin.

Login

1132
1268
1401
1161Wyniki z "rozbójnika" osób z więcej niż z jednym kolokwium niezaliczonym:
Osoby, których nie ma na liście a pisały rozbójnika, zaliczyły dodatkowy termin.

Login - punkty - % -

1175 - 0 - 0,00% - NB
1371 - 11 - 27,50% -
1423 - 14 - 35,00% -
1437 - 0 - 0,00% - NB
1461 - 0 - 0,00% - NB
1469 - 0 - 0,00% - L-4
1503 - 10 - 25,00% -
1508 - 15 - 37,50% -
Zaliczenia - dodatkowy termin
dla: Wszystkich Wydzialów
autor: prof. nadzw. dr hab. n. med. Grzegorz Bajor
data umieszczenia: 2017-03-03
Decyzją kierownika katedry, osoby, które nie zaliczyły tylko jednego kolokwium w semestrze zimowym, mogą ubiegać się o dodatkowe zaliczenie obejmującego materiał w formie ustnej odpowiedzi. Tym samym nie obowiązuje ich forma pisemna tak jak opisuje to regulamin. Przypominam o konieczności pisemnego zwrócenia się do kierownika o umożliwienie tej formy zaliczenia.

Podania należy składać do dnia 10 marca.

Termin dodatkowego zaliczenia:
14 marca od godz. 8:00Pozostali studenci z zaległościami więcej niż z jednym kolokwium podlegają trybowi zgodnie z obowiązującym regulaminem.
Wykład z Ośrodkowego Układu Nerwowego
dla: Wydział Lekarski
autor: prof. nadzw. dr hab. n. med. Grzegorz Bajor
data umieszczenia: 2017-02-27
28 lutego 2017r o godz. 8:00 odbędzie się pierwszy wykład z Ośrodkowego Układu Nerwowego.
Proszę o liczne przybycie na zajęcia z uwagi na problematykę, która zostania poruszana w trakcie wykładów.
Między godz. 8:00 a godz. 8:15 przeznaczam czas dla przedstawiciela wydawnictwa medycznego, który zaprezentuje nowości wydawnicze, które powinny Państwa również zainteresować.
dodatkowy termin
dla: Wydział Lekarski
autor: Elżbieta Kuncio
data umieszczenia: 2017-02-06
Sprawdzian (szpilki) -ROZBÓJNIK, odbędzie w dniu 14.03.2017r. o godz. 8.00
Semestralka 2 termin odbędzie się 28.03.2017r. - godzina do ustalenia
Ubiór
dla: Wydział Lekarski
autor: prof. nadzw. dr hab. n. med. Grzegorz Bajor
data umieszczenia: 2016-10-01
Podczas zajęć ćwiczeniowych bezwzględnie będzie sprawdzany ubiór oraz obuwie zmienne. Każdy kto nie będzie miał odpowiedniego stroju oraz zmiennego obuwia nie będzie wpuszczany na zajęcia.
mini galeria


contents © Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej SUM