STRONA GŁÓWNAPLANY ZAJĘĆ | REGULAMINY KONTAKT
MENU STUDENTA
Literatura
Ubiór
Studenckie Koło Naukowe
Wydrukuj Identyfikator
KATEDRA
Pracownicy
Sekretariat
Informacje o Donacji
Wyniki zaliczeń
Podanie o zwolnienie z egzaminu
Zuryfix
Ogłoszenie
dla: Położnictwo
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2016-02-04
Próg kolokwium 1 termin 3 zostaje obniżony do 60%
Semestralka - podział sal
dla: Wydział Lekarski
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2016-01-29
Podział studentów wg. nazwisk:

Nazwiska zaczynające się od A-Ł oraz od O-Ż piszą semestralkę na auli A3.

Studenci z nazwiskami od M-N piszą semestralkę na sali przy sekretariacie anatomii.
3 terminy (zwolnienia lekarskie)
dla: Wydział Lekarski
autor: Elżbieta Kuncio
data umieszczenia: 2016-01-26
W dniu 27.01.2016r odbędzie się kolokwium praktyczne dla studentów, którzy byli nieobecni na zaliczeniach z powodu choroby
i dostarczyli zwolnienia lekarskie.

Godz. 10.00 - k.g. i k.d.
Godz. 11.30 - głowa i szyja
ZALICZENIE SEMESTRALNE
dla: Wydział Lekarski
autor: Elżbieta Kuncio
data umieszczenia: 2016-01-22
Zaliczenie semestralne (test) odbędzie się
01.02.2016r. o godz. 7.00
w Auli A-3 i Sali wykładowej Katedry Anatomii.


Lista studentów wejścia na poszczególne sale zostanie opublikowana po wynikach ostatniego kolokwium ( w przyszłym tygodniu).

Student powinien mieć ze sobą czarny długopis (najlepiej dwa)
i legitymację studencką.
III termin II kolokwium
dla: Pielęgniarstwo
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2016-01-22
25.01.2016r. odbędzie się III termin II kolokwium o godz. 17:00 w auli sądówki.
przeglądy preparatów
dla: Fizjoterapia
autor: Elżbieta Kuncio
data umieszczenia: 2016-01-21
w dniu 25.01.2016r. odbędą się przeglądy preparatów
od godz. 15.00 do 17.30
SEMESTRALKA
dla: Fizjoterapia
autor: Elżbieta Kuncio
data umieszczenia: 2016-01-20
Zaliczenie semestralne (test) odbędzie się
29.01.2016r. o godz. 11.15
w sali A-3
Student powinien mieć ze sobą czarny długopis (najlepiej dwa) i legitymację studencką.>

Przypominamy o konieczności punktualnego przybycia!!!!!!!
3 TERMINY
dla: Fizjoterapia
autor: Elżbieta Kuncio
data umieszczenia: 2016-01-20
Dnia 26.01.2016r. odbędą się 3 terminy zaliczeń praktycznych:


KOŃCZYNA DOLNA - GODZ. 15,30
KOŃCZYNA GÓRNA - GODZ. 17,00
Terminy zaliczeń
dla: Położnictwo
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2016-01-11
I termin II kolokwium odbędzie się 18.01.2016 o godzinie 17.00 w auli Medycyny Sądowej
II termin II kolokwium odbędzie się 25.01.2016 o godzinie 17.00 w auli Medycyny Sądowej
III terminy I i II kolokwium odbędą się 28.01.2016 o godzinie 7.30 w sali Katedry Anatomii
Terminy zaliczeń
dla: Elektroradiologia
autor: Tomasz Lepich
data umieszczenia: 2016-01-11
I termin II kolokwium odbędzie się 15.01.2016 o godzinie 10.00 w w sali Katedry Anatomii
II termin II kolokwium odbędzie się 22.01.2016 o godzinie 10.00 w w sali Katedry Anatomii
III terminy I i II kolokwium odbędą się 29.01.2016 o godzinie 10.00 w sali Katedry Anatomii
Ubiór
dla: Wydział Lekarski
autor: prof. nadzw. dr hab. n. med. Grzegorz Bajor
data umieszczenia: 2015-09-29
Podczas zajęć ćwiczeniowych bezwzględnie będzie sprawdzany ubiór oraz obuwie zmienne. Każdy kto nie będzie miał odpowiedniego stroju oraz zmiennego obuwia nie będzie wpuszczany na zajęcia.
mini galeria


contents © Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej SUM