STRONA GŁÓWNAPLANY ZAJĘĆ | REGULAMINY KONTAKT
MENU STUDENTA
Literatura
Ubiór
Studenckie Koło Naukowe
Wydrukuj Identyfikator
KATEDRA
Pracownicy
Sekretariat
Informacje o Donacji
Wyniki zaliczeń
Podanie o zwolnienie z egzaminu
Zuryfix
HARMONOGRAM SEMINARIÓW
dla: Wydział Lekarski
autor: Elżbieta Kuncio
data umieszczenia: 2014-09-25

Seminaria odbywają się w Centrum Dydaktyki i Symulacji ul. Medyków 8b zgodnie z harmonogramem

29. 09.2014 r. od 8:00 –do 10:15 - gr. 1, 2

29. 09.2014 r. od 10:15 do 12:30 - gr. 3, 4

29. 09.2014 r. od 12:30 do 14:45 - gr. 5, 6

29. 09.2014 r. od 18:00 do 20:15 - gr. 7, 8, 9, 10

01.10.2014 r. od 8:00 –do 10:15 - gr. 11, 12

01.10.2014 r. od 10:15 do 12:30 - gr. 13, 14

01.10.2014 r. od 12:30 do 14:45 - gr. 15, 16

01.10.2014 r. od 14:45 do 17:00 - gr. 17, 18

01.10.2014 r. od 17:00 do 19:15 - gr. 19, 20

02.10.2014 r. od 9:00 –do 11:15 - gr. 1, 2

02.10.2014 r. od 11:15 do 13:30 - gr. 3, 4

02.10.2014 r. od 13:30 do 15:45 - gr. 5, 6

02.10.2014 r. od 18:00 do 20:15 - gr. 7, 8, 9, 10.

Pierwsze zajęcia
dla: Pielęgniarstwo
autor: Elżbieta Kuncio
data umieszczenia: 2014-09-24
Obowiązuje nomenklatura pojęć anatomicznych w języku polskim.

Podstawowe pojęcia anatomiczne: pozycja anatomiczna, płaszczyzny i osie ciała, miana położenia i kierunku.

Układ szkieletowy: szkielet osiowy, budowa zewnętrzna i wewnętrzna kości, podział kości. Struktura fizykochemiczna kości, kostnienie i wzrastanie kości.

Rodzaje połączeń kości: włókniste, chrzęstne, maziowe (stawy). Budowa stawu – elementy stałe i dodatkowe stawu. Typy stawów. Rodzaje ruchów w stawach.
Kręgosłup. Budowa typowego kręgu.

Charakterystyka kręgów: kręgi szyjne, piersiowe, lędźwiowe, kość krzyżowa, kość guziczna.

Połączenia kręgów: krążki międzykręgowe – budowa i funkcja, otwory międzykręgowe – funkcja, stawy międzykręgowe, połączenia włókniste (więzadła kręgosłupa). Połączenia kręgosłupa z czaszką. Krzywizny pierwotne i wtórne kręgosłupa. Skolioza. Ruchomość kręgosłupa.
Regulamin zajęć
dla: Położnictwo
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2014-09-23
Wprowadzenie do anatomii i zajęć prosektoryjnych.

Obowiązuje nomenklatura w języku polskim pojęć anatomicznych

Podstawowe pojęcia anatomiczne: pozycja anatomiczna, płaszczyzny i osie ciała, linie ciała, miana położenia i kierunku, proporcje ciała.

Układ szkieletowy: szkielet osiowy, budowa zewnętrzna kości (anatomiczny podział kości, kości pneumatyczne), budowa wewnętrzna kości (istota zbita, istota gąbczasta, szpik kostny, okostna, śródkostna). Kształt kości. Rozwój kości. Chrząstka – budowa. Rodzaje połączeń kości: włókniste, chrzęstne, maziowe (stawy). Budowa stawu – elementy stałe i dodatkowe stawu. Typy stawów. Ruchy w stawach.

Kręgosłup. Budowa typowego kręgu. Charakterystyka kręgów: kręgi szyjne, piersiowe, lędźwiowe, kość krzyżowa, kość guziczna. Połączenia kręgów: krążki międzykręgowe – budowa i funkcja, otwory międzykręgowe – funkcja, stawy międzykręgowe, połączenia włókniste (więzadła kręgosłupa). Połączenia kręgosłupa z czaszką (górny i dolny staw głowy). Krzywizny pierwotne i wtórne kręgosłupa. Skolioza. Ruchomość kręgosłupa.OBOWIĄZUJĄCE KSIĄŻKI:


1. W. Woźniak. Anatomia człowieka. Podręcznik dla studentów i lekarzy. wyd. II polskie poprawione i uzupełnione. Elsevier Urban & Partenr Wrocław 2013.

2. F. H. Netter. Atlas Anatomii Człowieka. Polskie minownictwo anatomiczne, red. J. Moryś. Elsevier Urban & Partenr Wrocław 2011.
Seminarium 1 i 2
dla: Wydział Lekarski
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2014-09-22
Ćwiczenie 1,2
29.09 - 3.10.2014
Wprowadzenie do anatomii i zajęć prosektoryjnych
Regulamin zajęć

Obowiązuje nomenklatura angielska lub łacińska pojęć anatomicznych

Podstawowe osie ciała (anatomical orthogonal axes): oś pionowa (vertical axis), oś poprzeczna (horizontal axis), oś strzałkowa (sagittal axis)
Podstawowe płaszczyzny ciała (anatomical planes): płaszczyzna czołowa (frontal plane) płaszczyzna wieńcowa (coronal plane), płaszczyzna pozioma (horizontal plane), płaszczyzna poprzeczna (transverse plane), płaszczyzna strzałkowa (sagittal plane), płaszczyzna pośrodkowa (median plane, midsagittal plane), płaszczyzna przypośrodkowa (paramedian plane, parasagittal plane).
Miana kierunku i położenia (terms of direction and relation)
Okolice oraz linie ciała (regions and lines)
Podstawowe elementy budowy ustroju (pojęcie komórek, tkanek).
Tkanka kostna: skład, budowa, właściwości kości, kostnienie
Kość (bone). Typy kości (classification of the bones)
Połączenia (joints). Połączenia kości: połączenie ścisłe (synarthrosis), połączenie włókniste (fibrous joint), więzozrost (syndesmosis), więzozrost włóknisty (fibrous syndesmosis), więzozrost sprężysty (elastic syndesmosis), wklinowanie (gomphosis), szew (suture), połączenie chrzęstne (cartilaginous joint), połączenie kostne (bony joint), kościozrost (synostosis)
Staw (diarthrosis) budowa, przykłady połączeń
Podstawowe składniki stawu (principal structures of joint): powierzchnia stawowa (articular surface), jama stawowa (articular cavity), torebka stawowa (articular capsule).
Dodatkowe składniki stawu (accessory structures of joint): obrąbek stawowy (articular labrum), krążek stawowy (articular disc), więzadło (ligament), łąkotka stawowa (articular meniscus). Określenie typu stawu ze względu na: ilość tworzących je kości, ukształtowanie powierzchni stawowych, ilość osi ruchu. Rodzaje stawów (varietes of the joints): staw prosty (simple joint), staw złożony (complex joint).
Klasyfikacja stawów (classification of the joints): staw jednoosiowy (uniaxial joint): staw zawiasowy (hinge joint), staw obrotowy (pivot joint), staw śrubowy (cochlear joint), staw dwuosiowy (biaxial joint): staw siodełkowy (saddle joint), staw kłykciowy (condylar joint), staw wieloosiowy (polyaxial joint): staw kulisty wolny (ball and socket joint), staw kulisty panewkowy (cotyloid joint), staw półścisły (amphiarthrosis), staw płaski (plane joint), staw nieregularny (irregular joint). Mechanika stawów. Rodzaje ruchów (types of movements).
/Przy budowie stawów obowiązuje znajomość: typu stawu, powierzchni stawowych, przyczepów torebki stawowej, więzadeł z przyczepami oraz innych elementów dodatkowych stawów/.
Mięśnie (muscles): podział mięśni, budowa, mechanizmy wspomagające czynność mięśni.

Wyniki z egzaminu III termin
dla: Położnictwo
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2014-09-15
Login - Ocena
PŁ 5001/C1 - 3
PŁ 5005/C1 - 3
PŁ 5007/C1 - 3
PŁ 5034/C4 - 3
PŁ 5037/C4 - 3,5
PŁ 5043/C4 - 3
PŁ 5053/C5 - 2
PŁ 5059/C6 - 2
PŁ 5061/C6 - 3
PŁ 5064/C6 - 3,5
PŁ 5076/C8 - 3
PŁ 5083/C8 - 3
PŁ 5091/C9 - 3
PŁ 5096/C10 - 3
PŁ 5097/C10 - 3,5
PŁ 5104/C10 - 3,5
PŁ 5109/C4 - 3
PŁ 5111/C9 - 2
Wyniki z egzaminu III termin
dla: Pielęgniarstwo
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2014-09-15
Login - Ocena
P 10/9092 - 4
P 10/9094 - 3
P 10/9096 - 4
P 10/9100 - 4
P 11/9105 - 3
P 11/9207 - 4
P 12/9112 - 3
P 12/9115 - 3,5
P 12/9118 - 4,5
P 13/9127 - 4
P 14/9136 - 3,5
P 14/9137 - 2
P 14/9138 - 2
P 14/9142 - 3
P 15/9147 - 3,5
P 16/9156 - 4
P 17/9164 - 3
P 17/9167 - 3
P 17/9170 - 3,5
P 18/9178 - 5
P 18/9182 - 4,5
P 18/9208 - 4,5
P 19/9186 - 4
P 19/9187 - 3
P 19/9195 - 3,5
P 2.9021 - 2
P 20/9197 - 4
P 4.9041 - 3
P 4.9042 - 3
P 5.9044 - 3
P 5.9052 - 3
P 6.9057 - 2
P 6.9062 - 2
P 7.9068 - 3
P 7.9069 - 3,5
P 7.9070 - 4
P 7.9072 - 3
P 9.9083 - 3,5
P 9.9084 - 3
P 9.9086 - 3,5
P 9.9088 - 3,5
P.8.9206 - 3
Wyniki dodatkowego terminu z dnia 28.08.2014r.
dla: Fizjoterapia
autor: Elżbieta Kuncio
data umieszczenia: 2014-08-29
W załączeniu lista studentów, którzy nie zaliczyli semestru letniego:
LOGIN: 6/6160
LOGIN: 16/6151
mini galeria


contents © Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej SUM