STRONA GŁÓWNAPLANY ZAJĘĆ | REGULAMINY KONTAKT
MENU STUDENTA
Literatura
Ubiór
Studenckie Koło Naukowe
Wydrukuj Identyfikator
KATEDRA
Pracownicy
Sekretariat
Informacje o Donacji
Wyniki zaliczeń
Podanie o zwolnienie z egzaminu
Zuryfix
Plan zajęć
dla: Neuroanatomia
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2016-10-24
Neuroantomia

12.10.2016 Podstawowe pojęcia neuroanatomii. Ogólna budowa mózgowia.
19.10.2016 Kresomózgowie; podział, istota biała, jądra podkorowe
26.10.2016 Międzymózgowie: budowa, topografia
09.11.2016 Śródmózgowie: budowa, istota biała i szara
16.11.2016 Pień mózgu: most i rdzeń przedłużony, budowa wewnętrzna
i zewnętrzna
23.11.2016 Móżdżek: położenie, budowa, podział czynnościowy
30.11.2016 Rdzeń kręgowy; budowa wewnętrzna i zewnętrzna
07.12.2016 Unaczynienie mózgowia i rdzenia kręgowego

Seminarium:
1. Neuroprzekaźniki - lokalizacja, rola
2. Podwzgórze- jądra podwzgórza i ich funkcja
3. Pień mózgu- twór siatkowaty
4. Podłoże anatomiczne procesów emocjonalnych
5. Układ czuciowy
6. Droga wzrokowa, układ przedsionkowo-suchowy
7. Dominacja półkul

Wykłady:
1.Topografia mózgowia
2. Kora mózgowa-pola czynnościowe i ich funkcja
3. Układ koordynacyjno- ruchowy
4. Nerwy czaszkowe: podział, przebieg, zakres unerwienia
Program zajęć na najbliższe zajęcia
dla: Wydział Lekarski
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2016-10-20
Plan ćwiczeń dla Wydziału Lekarskiego
rok 2016/2017Ćwiczenie 6
20.10 - 21.10.2016
Kończyna dolna (LOWER LIMB)
Charakterystyczne cechy budowy szkieletu kończyny dolnej związane ze specjalizacją
czynnościową.
Kości obręczy kończyny dolnej (bones of the pelvic girdle)
Budowa kości biodrowej (ilium), kości łonowej (pubis), kości kulszowej (ischium), kości krzyżowej (sacrum), staw krzyżowo-biodrowy (sacro-iliac joint)
Połączenia występujące w miednicy (połączenia stawowe, więzozrostowe)
Miednica jako całość, wymiary zewnętrzne miednicy, naturalne otwory miednicy, różnice
w budowie związane z płcią. Wyczuwalne elementy kostne miednicy.
Część wolna kończyny dolnej (bones of the free part of the lower limb)
kość udowa (femur) budowa, kąt szyjkowo-trzonowy, staw biodrowy (hip joint) - budowa, mechanika.

Ćwiczenie 7
24.10 - 26.10.2016
Piszczel (tibia), strzałka (fibula) - budowa, połączenia stawowe i więzozrostowe.
Kości stopy (bones of the foot): kości stepu (tarsal bones), śródstopia (metatarsal bones), kości palców (bones of the toes) - budowa, połączenia.
Rzepka (patella).
Staw kolanowy (knee joint), budowa, mechanika, (więzadła zewnątrz i wewnątrz stawowe), staw skokowo-goleniowy (ankle joint)
Staw poprzeczny stopy (transverse tarsal joint), staw skokowo-piętowo-łódkowy (talocalcaneonaviclar joint), staw piętowo - sześcienny, (calcaneocuboid joint), połączenia miedzy kośćmi klinowatymi (intercuneiform joints), stawy stępowo-śródstopne (tarsometatarsal joints), międzyśródstopne (intermetatarsal joints), stawy palców stopy (interphalangeal joint of the foot). Sklepienie stopy. Mechanika stawów stopy.

Ćwiczenie 8
27.10 - 28.10.2016
Obręcz kończyny dolnej (pelvic girdle).
Okolice kończyny dolnej (regiones of the lower limb). Mięśnie obręczy kończyny dolnej (muscles of the pelvic girdle) - podział, przyczepy, czynność. Naczynia tętnicze i żyły układu głębokiego obręczy kończyny dolnej (arteries and veins of the pelvic girdle): gałęzie ścienne tętnicy biodrowej wewnętrznej (internal iliac artery), tętnica biodrowa zewnętrzna (external iliax artery). Przebieg naczyń i ich gałęzie.
Nerwy obręczy kończyny dolnej (nerves of the pelvic girdle).
Splot lędźwiowy (lumbar plexus) - budowa, położenie. Gałęzie długie i krótkie splotu lędźwiowego, przebieg i zakres unerwienia. Objawy wynikające z uszkodzenia poszczególnych nerwów.
Splot krzyżowy (sacral plexus) - budowa. położenie, zakres unerwienia. Gałęzie krótkie
i długie splotu krzyżowego, przebieg i zakres unerwienia. Objawy wynikające z uszkodzenia poszczególnych nerwów.


31.10 dzień rektorski
02.11.2016 - godziny rektorskie 8:00 - 12:00

Od godz. 12:00 - 19:15 odbędą się przeglądy preparatów dla grup 12-21


Ćwiczenie 9
3-4.11.2016
Udo (thigh). Mięśnie uda (muscles) – podział, przyczepy, czynność. Przedział przedni uda (anterior compartment of thigh), przedział tylny uda (posterior compartment of thigh), przedział przyśrodkowy uda (medial compartment of thigh), przedział boczny uda (lateral compartment of thigh). Powięzie (fasciae). Naczynia tętnicze i żyły układu głębokiego uda przebieg naczyń i ich gałęzi (femoral a., v.) Sieci tętnicze w obrębie uda. Naczynia i węzły chłonne (lymph nodes). Unerwienie ruchowe mm uda, unerwienie skóry uda (innervation of the skin of the thigh), przebieg nerwów i zakres zaopatrzenia. Objawy wynikające z uszkodzenia poszczególnych nerwów. Podudzie (leg). Mięśnie podudzia (muscles of leg): przedział przedni podudzia (anterior compartment of leg), przedział tylny podudzia (posterior compartment of leg): warstwa powierzchowna i głęboka. Przedział boczny podudzia (lateral compartment of leg). Powięzie (fasciae), troczki (retinacula), kaletki maziowe (bursae). Naczynia tętnicze i żyły układu głębokiego goleni (tibial anterior et posteriori a. ,v.), przebieg naczyń i ich gałęzie Sieci tętnicze. Naczynia i węzły chłonne (lymph nodes). Unerwienie ruchowe mm podudzia, unerwienie skórne podudzia (innervation of the skin of leg)

Ćwiczenie 10
7.11 - 9.11.2016 - przed zajęciami odbędzie się sprawdziany dopuszczeniowe.

Po sprawdzianie ciąg dalszy zajęć wg. rozpisu.

Stopa (foot). Mięśnie stopy (muscles of foot): Powięzie (fasciae). Kaletki maziowe (bursae). Pochewki ścięgien kończyny dolnej (tendinous sheaths of lower limb). Naczynia tętnicze i żylne stopy (vessels of foot): Łuki i sieci tętnicze stopy. Unerwienie ruchowe mm stopy, unerwienie skórne stopy. Objawy wynikające z uszkodzenia poszczególnych nerwów Unaczynienie żylne powierzchowne kończyny dolnej (superficial veins of the lower limb), zespolenia. Sklepienie stopy. Elementy topograficzne kończyny dolnej:
Rozstęp mięśni (muscular space) - ograniczenia, zawartość
Rozstęp naczyń (vascular space) - ograniczenia i zawartość.
Otwór kulszowy większy (greater sciatic foramen): otwór nadgruszkowy (suprapiriform foramen), otwór podgruszkowy (infrapiriform foramen) – ograniczenia i zawartość.
Otwór kulszowy mniejszy (lesser sciatic foramen) – ograniczenia i zawartość.
Kanał zasłonowy (obturator canal) – ograniczenia i zawartość
Kanał udowy (femoral canal) – ograniczenia, zawartość
Trójkąt udowy (femoral triangle) – ograniczenia, zawartość
Kanał przywodzicieli (adductor canal) – ograniczenia i zawartość.
Miejsca zmniejszonego oporu: przepuklina udowa – wrota oraz budowa i zawartość worka przepuklinowego
Dół podkolanowy (popliteal fossa) – ograniczenia i zawartość.
Kanał kostki przyśrodkowej (medial malleolar canal) – ograniczenia i zawartość.
Kanał kostki bocznej (lateral malleolar canal) – ograniczenia i zawartość.
RTG, CT, NMR, angiografie kończyny górnej.
Anatomia kliniczna kończyny górnej

Ćwiczenie 11
10.11.2016r - odbędą się przeglądy preparatów dla grup 1-11

ZALICZENIE
14-16.11.2016r
Zaliczenie praktyczne preparatów na turach ćwiczeniowych.Ubiór
dla: Wydział Lekarski
autor: prof. nadzw. dr hab. n. med. Grzegorz Bajor
data umieszczenia: 2016-10-01
Podczas zajęć ćwiczeniowych bezwzględnie będzie sprawdzany ubiór oraz obuwie zmienne. Każdy kto nie będzie miał odpowiedniego stroju oraz zmiennego obuwia nie będzie wpuszczany na zajęcia.
mini galeria


contents © Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej SUM