STRONA GŁÓWNAPLANY ZAJĘĆ | REGULAMINY KONTAKT
MENU STUDENTA
Literatura
Ubiór
Studenckie Koło Naukowe
Wydrukuj Identyfikator
KATEDRA
Pracownicy
Sekretariat
Informacje o Donacji
Wyniki zaliczeń
Podanie o zwolnienie z egzaminu
Zuryfix
Neuroanatomia - najbliższy wykład
dla: Neuroanatomia
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2014-10-28
Wykład, który był w planie z datą 3.12.2014r odbędzie się (najbliższy poniedziałek) 3.11.2014r o godz. 11:30.

Temat wykładu: Neuroprzekaźniki i szlaki nerwowe.
Temat
dla: Neuroanatomia
autor: Elżbieta Kuncio
data umieszczenia: 2014-10-24
Na najbliższe zajęcia tj. 27.10.2014r. obowiązuje nastepujący zakres wiedzy:

PODSTAWOWE POJĘCIA NEUROANATOMII.
ROZWÓJ MÓZGOWIA.
OGÓLNA BUDOWA I PODZIAŁ MÓZGOWIA.
OPONY MÓZGOWIA.
CZASZKA - BUDOWA I DOŁY CZASZKI.
STUDENCKIE KOŁO ANATOMICZNE
dla: Wszystkich Wydzialów
autor: Elżbieta Kuncio
data umieszczenia: 2014-10-23
Zebranie
Studenckiego Koła Anatomicznego działającego w Katedrze Anatomii odbędzie się 28.10.2014r. o godz. 17 w Katedrze.

Serdecznie zapraszamy członków STN jak również studentów, którzy wyrażają chęć przystąpienia do Koła Anatomicznego
WYKŁAD 21.10.2014
dla: Wydział Lekarski
autor: Elżbieta Kuncio
data umieszczenia: 2014-10-20
Informuję i przypominam, że obecność na wykładach jest obowiązkowa

Prof. Grzegorz Bajor
Odrabianie zajęć za dzień rektorski
dla: Wydział Lekarski
autor: Elżbieta Kuncio
data umieszczenia: 2014-10-17
Odrabianie zajęć za dzień rektorski odbędzie się w poniedziałek 20.10.2014r:

Grupy ćwiczeniowe 11-15 o godz. 17:00 na auli A3

Grupy ćwiczeniowe 16-20 o godz. 18:30 na auli A3
ELEKTRORADIOLOGIA
dla: Elektroradiologia
autor: Elżbieta Kuncio
data umieszczenia: 2014-10-09
Podstawowe pojęcia anatomiczne: pozycja anatomiczna, płaszczyzny i osie ciała, linie ciała, miana położenia i kierunku, proporcje ciała.

OSTEOLOGIA: szkielet osiowy, budowa zewnętrzna kości (anatomiczny podział kości, kości pneumatyczne), budowa wewnętrzna kości (istota zbita, istota gąbczasta, szpik kostny, okostna, śródkostna). Rozwój kości. Kształt kości. Chrząstka – budowa. Rodzaje połączeń kości: włókniste, chrzęstne, maziowe (stawy). Budowa stawu – elementy stałe i dodatkowe stawu. Typy stawów. Ruchy w stawach.

OBOWIĄZUJĄCE KSIĄŻKI:

1. W. Woźniak. Anatomia człowieka. Podręcznik dla studentów i lekarzy. wyd. II polskie poprawione i uzupełnione. Elsevier Urban & Partenr Wrocław 2013.

2. F. H. Netter. Atlas Anatomii Człowieka. Polskie minownictwo anatomiczne, red. J. Moryś. Elsevier Urban & Partenr Wrocław 2011.
Seminarium 3 i 4
dla: Wydział Lekarski
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2014-10-03
Ćwiczenie 3
06.10 - 08.10.2014

Kończyna górna: (UPPER LIMB)

Kości obręczy kończyny górnej (bones of the shoulder girdle)
Obojczyk (clavicle), łopatka (scapula), położenie, budowa.
Połączenie obojczyka z łopatką. Staw barkowo-obojczykowy (acromioclavicular joint). Budowa stawu, typ stawu, mechanika.
Kości części wolnej kończyny górnej (bones of the free part of the upper limb)
Kości ramienia (bones of arm): kość ramienna (humerus) – budowa , położenie
Kości przedramienia (bones of forearm): kość promieniowa (radius), kość łokciowa (ulna) - budowa, pozycja anatomiczna.
Kości ręki (bones of hand), kości nadgarstka (carpal bones), kości śródręcza (metacarpal bones), kości palców (phalanges)
Połączenia stawowe części wolnej kończyny górnej (joints of the free part of the upper limb) Staw ramienny (shoulder joint), staw łokciowy (elbow joint), staw promieniowo-łokciowy dalszy (distal radioulnar joint) - budowa stawów, typ stawu, mechanika.
Stawy ręki (joints of the hand), - budowa stawów, typ stawu, mechanika
Więzozrosty występujące w obrębie części wolnej kończyny górnej.

Ćwiczenie 4
08.10 -10.10.2014


Obręcz kończyny górnej (bones of the shoulder girdle).

Okolice kończyny górnej (regions of the upper limb). Mięśnie i powięzie obręczy kończyny górnej (muscles and fasciae of the shoulder girdle) - przyczepy, czynność. Naczynia tętnicze i żylne układu głębokiego obręczy kończyny górnej (arteries and veins of the shoulder girdle) Przebieg naczyń i ich odgałęzienia. Sieci tętnicze obręczy. Węzły chłonne pachowe (axillary lymph nodes). Nerwy obręczy kończyny górnej (nerves of the shoulder girdle).
Nerw rdzeniowy (spinal nerve) – podstawowe informacje
Splot ramienny (brachial plexus): budowa, położenie, część nadobojczykowa (supraclavicular part), część podobojczykowa (infraclavicular part), gałęzie długie i krótkie splotu (short and long branches of brachial plexus). Zakres unerwienia. Unerwienie ruchowe mięśni obręczy, unerwienie skórne, przebieg nerwów, objawy wynikające z ich uszkodzenia, unerwienie autonomiczne.
Pierwsze zajęcia
dla: Fizjoterapia
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2014-10-02
Cały plan i regulamin będzie dostępny 3.10.2014r

Ćwiczenie 1 – 30. 09. 2014

Podstawy anatomii: mianownictwo anatomiczne, podstawa anatomiczna, osie i płaszczyzny ciała, miana położenia i kierunku.
Budowa ogólna kości i stawów: budowa i kształt kości, typy kostnienia, rodzaje połączeń (ścisłe,
maziowe), klasyfikacja stawów, elementy stałe i dodatkowe stawów, rodzaje ruchów.
Obręcz barkowa: łopatka, obojczyk.
Część wolna kończyny górnej: kość ramienna, kość łokciowa i promieniowa, kość ręki: nadgarstka,
śródręcza i palców, staw ramienny.
Wyczuwalność elementów kostnych na osobniku żywym.
Anatomia radiologiczna- kończyna górna na zdjęciach rentgenowskich, obrazach
tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego.

Ćwiczenie 2 - 07. 10. 2014

Stawy i więzozrosty łopatki i obojczyka.
Staw ramienny, staw łokciowy, połączenia kości przedramienia, stawy i więzozrosty ręki: nadgarstka, śródręcza i palców.
Anatomia czynnościowa i kliniczna szkieletu kończyny górnej: ruchomość czynna i bierna stawów kończyny górnej – rodzaje i zakres ruchów. Anatomiczne podstawy uszkodzeń urazowych i wad szkieletu kończyny górnej.
Szkielet osiowy. Kręgosłup: ogólna budowa, krzywizny pierwotne i wtórne, ogólna budowa kręgu,
typowe i atypowe kręgi szyjne, piersiowe, lędźwiowe, kość krzyżowa i guziczna, stawy i więzozrosty
kręgosłupa.
Klatka piersiowa: rodzaje i budowa żeber, budowa mostka, stawy więzozrosty chrząstkozrosty klatki piersiowej.
Anatomia czynnościowa i kliniczna kręgosłupa i klatki piersiowej:
a. mechanika kręgosłupa: ruchomość czynna i bierna – rodzaje i zakres ruchów
b. mechanika klatki piersiowej: ruchomość czynna i bierna – rodzaje i zakres ruchów
c. anatomiczne podstawy uszkodzeń urazowych wad, skrzywień kręgosłupa i klatki piersiowej .
Anatomia radiologiczna- klatka piersiowa na zdjęciach rentgenowskich, obrazach
tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego.
Regulamin zajęć
dla: Położnictwo
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2014-09-23
Wprowadzenie do anatomii i zajęć prosektoryjnych.

Obowiązuje nomenklatura w języku polskim pojęć anatomicznych

Podstawowe pojęcia anatomiczne: pozycja anatomiczna, płaszczyzny i osie ciała, linie ciała, miana położenia i kierunku, proporcje ciała.

Układ szkieletowy: szkielet osiowy, budowa zewnętrzna kości (anatomiczny podział kości, kości pneumatyczne), budowa wewnętrzna kości (istota zbita, istota gąbczasta, szpik kostny, okostna, śródkostna). Kształt kości. Rozwój kości. Chrząstka – budowa. Rodzaje połączeń kości: włókniste, chrzęstne, maziowe (stawy). Budowa stawu – elementy stałe i dodatkowe stawu. Typy stawów. Ruchy w stawach.

Kręgosłup. Budowa typowego kręgu. Charakterystyka kręgów: kręgi szyjne, piersiowe, lędźwiowe, kość krzyżowa, kość guziczna. Połączenia kręgów: krążki międzykręgowe – budowa i funkcja, otwory międzykręgowe – funkcja, stawy międzykręgowe, połączenia włókniste (więzadła kręgosłupa). Połączenia kręgosłupa z czaszką (górny i dolny staw głowy). Krzywizny pierwotne i wtórne kręgosłupa. Skolioza. Ruchomość kręgosłupa.OBOWIĄZUJĄCE KSIĄŻKI:


1. W. Woźniak. Anatomia człowieka. Podręcznik dla studentów i lekarzy. wyd. II polskie poprawione i uzupełnione. Elsevier Urban & Partenr Wrocław 2013.

2. F. H. Netter. Atlas Anatomii Człowieka. Polskie minownictwo anatomiczne, red. J. Moryś. Elsevier Urban & Partenr Wrocław 2011.
mini galeria


contents © Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej SUM