STRONA GŁÓWNAPLANY ZAJĘĆ | REGULAMINY KONTAKT
MENU STUDENTA
Literatura
Ubiór
Studenckie Koło Naukowe
Wydrukuj Identyfikator
KATEDRA
Pracownicy
Sekretariat
Informacje o Donacji
Wyniki zaliczeń
Podanie o zwolnienie z egzaminu
Zuryfix
Sprawdzanie kolokwiów po świętach
dla: Wydział Lekarski
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2014-12-16
Sprawdzanie swoich zaliczeń z obu kolokwiów będzie możliwe dopiero po przerwie świątecznej (w nowym roku).
Osteologia - zaliczenie
dla: Wydział Lekarski
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2014-12-15
Osteologia, podział studentów na sale.

Grupy od 1 do 13A piszą test na Auli A3.

Grupy od 13B do 19A piszą test na sali obok sal ćwiczeniowych anatomii (sądówka)

Grupy od 19B do 20B piszą test na sali seminaryjnej Katedry Anatomii przy sekretariacie.


Proszę być na godzinę 7:30. Test piszemy 60 minut. Tak jak do tej pory wymagana jest legitymacja studencka, żeby wejść na test. Czarny długopis, żadnych korektorów i kreśleń po teście.

Sprawdzanie swoich zaliczeń będzie możliwe dopiero po przerwie świątecznej (w nowym roku).
II termin I kolokwium
dla: Położnictwo
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2014-12-15
II termin I kolokwium odbędzie się 18.12.2014 o godzinie 15.15 w Katedrze Anatomii Prawidłowej.
KOLOKWIUM GŁOWA, SZYJA, CZASZKA
dla: Wydział Lekarski
autor: Elżbieta Kuncio
data umieszczenia: 2014-12-10
Kolokwium teoretyczne (test) odbędzie się:
12.12.2014r. o godz. 7,30
Studenci przychodzą wg następującego harmonogramu:

sala 109 - grupy: 1,2,3,4
sala 110 - grupy: 16,17,18,19,20
sala medycyny sądowej (przy salach anatomii) - grupy: 5,6,7,8,9,10
sala CSK A - grupy: 11,12,13,14,15


Student powinien posiadać - legitymację studencką, czarny długopis

Kolokwia
dla: Wydział Lekarski
autor: Elżbieta Kuncio
data umieszczenia: 2014-12-05
Kolokwium: Głowa, szyja czaszka 11-12 Grudzień 2014r.

Czwartek, 11.12.2014r. kolokwium praktyczne

Godz. 7:00 grupy: 9, 10, 5, 6, 8
Godz. 10:00 grupy: 7, 1, 2 ,3 ,4

Piątek, 12.12.2014r 2014r. kolokwium praktyczne

Godz: 10:00 grupy: 12, 11, 18, 14, 15, 19
Godz: 13:00 grupy: 16, 17, 13, 20


Kolokwium: Kości, kończyna górna i kończyna dolna

Czwartek, 18.12.2014r. kolokwium praktyczne
Godz. 7:00 grupy: 9, 10, 5, 6, 8
Godz. 10:00 grupy: 7, 1, 2 ,3 ,4

Piątek, 19.12.2014r. kolokwium praktyczne
Godz. 8:00 grupy: 18, 12, 13, 14, 15
Godz. 12:00 grupy: 11, 16, 17, 19, 20
Kolokwium z Klatki Piersiowej
dla: Pielęgniarstwo
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2014-12-03
Kolokwium z Klatki Piersiowej odbędzie się 17.12.2014r o godz 10:15

Studenci są podzieleni na dwie grupy:

Nazwiska od A - M - piszą test w sali 112, Centrum Dydaktyki WNOZ

Nazwiska od N - Ż - piszą test na przy anatomii (na sądówce)
1 KOLOKWIUM
dla: Wydział Lekarski
autor: Elżbieta Kuncio
data umieszczenia: 2014-11-23
Osteologia, kończyna górna , kończyna dolna.
Z powodu anulowania 1 terminu kolokwium zarządzam co nastepuje:
zaliczenie praktyczne (szpilki)odbędą się:
18, 19. 12 2014r.
zaliczenie teoretyczne (test) odbędzie się:
16.12.2014r. godz. 7.45

Dla przypomnienia materiału z zakresu 1 kolokwium zarządzam przeglądy preparatów w dniach:
15.12.2014 i 17.12.2014r. zgodnie z harmonogramem zajęć.


Szczegółowe zmiany w programie ćwiczeń, z uwagi na tygodniowe przesunięcie zostaną uwzględnione i ogłoszone na stronie internetowej Katedry.

dr hab. n. med. Grzegorz Bajor prof. nadzw.
1 kolokwium (test)
dla: Fizjoterapia
autor: Elżbieta Kuncio
data umieszczenia: 2014-11-18
Test odbędzie się 18.11.2014r. w salach;
109 grupy C-1 do C-7
sala przy prosektorium grupy C-8 do C-14
Zaliczenie kolokwium 1
dla: Wydział Lekarski
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2014-11-17
Prosimy o przybycie na kolokwium na godz. 7:45.

Studenci zostali podzieleni na 3 grupy.
Nazwiska zaczynające się od:

A-F - sala przy prosektorium
G-Ś - A3
T-Ż - Szaflarski

Proszę koniecznie zabrać legitymację studencką oraz czarny długopis. Nie brać żadnych korektorów. Test proszę wypełnić zakreślając poprawną odpowiedź symbolem X. Żadne poprawki nie będą uwzględniane. Mazanie korektorem również nie będzie uznawane. Proszę najpierw zaznaczać poprawne według siebie odpowiedzi na książeczce z pytaniami a następnie będąc już pewnym przenieść odpowiedzi na kartę testową.

Jeśli ktoś się pomyli na karcie testowej to zostawia pomyłkę. Kreślenie, pisanie objaśnień, komentarzy, mazanie korektorem po karcie testowej automatycznie spowoduje oblanie testu.

Za poprawną odpowiedź jest 1 punkt, za błędną 0. Potrzeba min 65% łącznie z testu i ze szpilek do zdania zaliczenia.

Bez legitymacji osoby nie będą wpuszczane!
I termin I kolokwium
dla: Położnictwo
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2014-11-17
I termin I kolokwium odbędzie się w dniu 27.11.2014 r. o godzinie 17:00 w auli A3.

Proszę koniecznie zabrać czarny długopis oraz nie brać żadnych korektorów. Test proszę wypełnić zakreślając poprawną odpowiedź symbolem X. Żadne poprawki nie będą uwzględniane. Mazanie korektorem również nie będzie uznawane. Proszę najpierw zaznaczać poprawne według siebie odpowiedzi na książeczce z pytaniami a następnie będąc już pewnym przenieść odpowiedzi na kartę testową.

Jeśli ktoś się pomyli na karcie testowej to zostawia pomyłkę. Kreślenie, pisanie objaśnień, komentarzy, mazanie korektorem po karcie testowej automatycznie spowoduje oblanie testu.

Za poprawną odpowiedź jest 1 punkt, za błędną 0. Potrzeba min 65% do zdania tj 65 punktów.
Zaliczenie unieważnione
dla: Fizjoterapia
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2014-11-07
W związku ze skandalicznie niskim wynikiem zaliczenia uzyskanym przez cały rok, zaliczenie z dnia 4.11.2014r zostaje unieważnione.

Zaliczenie odbędzie się ponownie dnia 18.11.2014r zgodnie z planem ćwiczeń.

Zalecamy rzetelne przygotowanie się do kolokwium zwłaszcza w części praktycznej by uzyskać przynajmniej minimalny poziom wiedzy pozwalający na zaliczenie.
mini galeria


contents © Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej SUM