STRONA GŁÓWNAPLANY ZAJĘĆ | REGULAMINY KONTAKT
MENU STUDENTA
Literatura
Ubiór
Wydrukuj Identyfikator
KATEDRA
Pracownicy
Sekretariat
Informacje o Donacji
Wyniki zaliczeń
Koło Naukowe STN
Zuryfix
PUNKTY ANAT.
Punkty Anatomiczne
SCAPULA AUREA 2018 eliminacje wewnętrzne - WYNIKI
dla: Wydział Lekarski
autor: Tomasz Lepich
data umieszczenia: 2018-05-18
SCAPULA AUREA 2018 eliminacje wewnętrzne - WYNIKI


1. WL269
2. WL524
3. WL016

Gratulacje ! :)
SCAPULA AUREA 2018 eliminacje wewnętrzne - klucz
dla: Wydział Lekarski
autor: Tomasz Lepich
data umieszczenia: 2018-05-17
Konkurs anatomiczny Złota Łopatka eliminacje wewnętrzne 17.05.2018

1. Sulcus popliteus
2. Processus calcaneus (os cuboideum)
3. Processus vaginalis ossis sphenoidalis
4. Area vestibularis superior
5. M. stylohyoideus
6. A. submentalis
7. A. suprarenalis media
8. Plexus testicularis
9. Truncus sympaticus
10. V. azygos
11. Utriculus prostaticus (coliculus seminalis)
12. Ramus profundus nervi radialis
13. Ramus obturatorius, ramus pubicus arteriae epigastricae inferior
14. M. levator ani
15. N. digitalis dorsalis (ramus superficialis nervi radialis)
16. M. extensor pollicis longus
17. V. iliolumbalis
18. M. obturator externus
19. A. (ramus) cecalis anterior
20. M. serratus posterior inferior
21. M. fibularis longus
22. Lig. talofibulare posterius
23. Canalis analis
24. V. dorsalis penis (profunda)
25. V. pudenda externa
26. M. cricothyroideus
27. V. saphena magna
28. N. tibialis
29. NC V
30. M. pterygoideus lateralis
31. V. phrenica inferior
32. A. intercostalis posterior
33. Foramen venorum minimarum, foramina venorum minimarum
34. Ureter
35. Recessus opticus (supraopticus)
36. Pyramis cerebellum
37. Area foreli H2 fasciculus lentiformis
38. A. meningea media ramus frontalis (anterior)
39. A. thoracica interna
40. V. cordis media
41. V.pulmonalis sinistra inferior
42. Vv. Thyroideae inferiores
43. M. sphincter urethrae internus
44. Ramus vaginalis arteriae uterinae
45. M. thyroarytenoideus
46. Cornu superius cartilago thyroidea
47. Ramus dorsalis nervi ulnaris
48. Plica semilunaris
49. M. plantaris
50. Canaliculus cochleae (apertura externa canaliculi cochleae)

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu jutrzejszym

Zaliczenie testowe I termin - abdomen, pelvis
dla: Wydział Lekarski
autor: Tomasz Lepich
data umieszczenia: 2018-05-14
Zaliczenie testowe I termin - abdomen, pelvis odbędzie się 22.05.2018
Podział Studentów na sale w późniejszym terminie.
zaliczenie praktyczne I termin - abdomen, pelvis
dla: Wydział Lekarski
autor: Tomasz Lepich
data umieszczenia: 2018-05-14


UWAGA !!!

Zmiana terminu
Zaliczenie praktyczne - abdomen, pelvis I termin odbędzie się 21.05.2018 i 23.05.2018
Zaliczenie testowe z OUN III termin
dla: Wydział Lekarski
autor: Tomasz Lepich
data umieszczenia: 2018-05-10
Zaliczenie teoretyczne z tematu ośrodkowy układ nerwowy odbędzie się 15.05.2018 o godz 8:00.
Scapula Aurea 2018, Gdańsk
dla: Wydział Lekarski
autor: Tomasz Lepich
data umieszczenia: 2018-05-10
Scapula Aurea 2018 Gdańsk
Studenci, którzy chcą brać udział w eliminacjach do Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Anatomicznej Scapula Aurea 2018 proszeni są o pisemne zgłaszanie udziału w sekretariacie Katedry do dnia 14.05.2018 do godz.14.00
Warunkiem przystąpienia do eliminacji jest:
-zaliczenie wszystkich kolokwiów teoretycznych jak i praktycznych w pierwszych terminach.
Eliminacje wewnętrzne odbędą się 17.05.2018 o godz 12:00. W tym samym dniu zarówno część praktyczna i teoretyczna

Kierownik Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej,
Dr hab. Grzegorz Bajor
ZWOLNIENIA LEKARSKIE
dla: Wydział Lekarski
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2018-02-02
Zwolnienia L4 nie będą przyjmowane w sekretariacie katedry. Takie zwolnienia muszą być kierowane tylko i wyłącznie do swoich asystentów bezpośrednio lub na e-maila.
Kontakt do asystentów
dla: Wydział Lekarski
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2017-11-30
Wszelkie zapytania dotyczące zajęć z anatomii oraz zwolnienia lekarskie prosimy kierować bezpośrednio do swoich asystentów na ich adresy mailowe lub osobiście:

prof. nazdw. SUM dr hab. n. med. Grzegorz Bajor - gbajor@sum.edu.pl

adiunkt Małgorzata Chowaniec - mchowaniec@sum.edu.pl

adiunkt Przemysław Węglarz -
przemyslaw.weglarz@sum.edu.pl

dr n. med. Sham Cader - scader@sum.edu.pl

adiunkt Tomasz Lepich - lepich@sum.edu.pl

lek. med. Andrzej Kaśkosz - akaskosz@sum.edu.pl

lek. med. Daniel Stompel - dstompel@sum.edu.pl

mgr Aneta Piwowarczyk-Nowak - anowak@sum.edu.pl

mgr Karol Kostro - kkostro@sum.edu.pl

mgr Beata Dorzak - bdorzak@sum.edu.pl
Ubiór
dla: Wydział Lekarski
autor: prof. nadzw. dr hab. n. med. Grzegorz Bajor
data umieszczenia: 2017-09-14
Podczas zajęć ćwiczeniowych bezwzględnie będzie sprawdzany ubiór oraz obuwie zmienne. Każdy kto nie będzie miał odpowiedniego stroju oraz zmiennego obuwia nie będzie wpuszczany na zajęcia.
mini galeria


contents © Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej SUM