STRONA GŁÓWNAPLANY ZAJĘĆ | REGULAMINY KONTAKT
MENU STUDENTA
Literatura
Ubiór
Studenckie Koło Naukowe
Wydrukuj Identyfikator
KATEDRA
Pracownicy
Sekretariat
Informacje o Donacji
Wyniki zaliczeń
Podanie o zwolnienie z egzaminu
Zuryfix
Starości grup proszeni są o podejście do katedry
dla: Wydział Lekarski
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2014-11-26
Starości grup 1 roku Wydziału Lekarskiego proszeni są o kontakt z kierownikiem katedry w sekretariacie jutro tj 27.11.2014r o godz. 11:30.

1 KOLOKWIUM
dla: Wydział Lekarski
autor: Elżbieta Kuncio
data umieszczenia: 2014-11-23
Osteologia, kończyna górna , kończyna dolna.
Z powodu anulowania 1 terminu kolokwium zarządzam co nastepuje:
zaliczenie praktyczne (szpilki)odbędą się:
18, 19. 12 2014r.
zaliczenie teoretyczne (test) odbędzie się:
16.12.2014r. godz. 7.45

Dla przypomnienia materiału z zakresu 1 kolokwium zarządzam przeglądy preparatów w dniach:
15.12.2014 i 17.12.2014r. zgodnie z harmonogramem zajęć.


Szczegółowe zmiany w programie ćwiczeń, z uwagi na tygodniowe przesunięcie zostaną uwzględnione i ogłoszone na stronie internetowej Katedry.

dr hab. n. med. Grzegorz Bajor prof. nadzw.
1 kolokwium (test)
dla: Fizjoterapia
autor: Elżbieta Kuncio
data umieszczenia: 2014-11-18
Test odbędzie się 18.11.2014r. w salach;
109 grupy C-1 do C-7
sala przy prosektorium grupy C-8 do C-14
Zaliczenie kolokwium 1
dla: Wydział Lekarski
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2014-11-17
Prosimy o przybycie na kolokwium na godz. 7:45.

Studenci zostali podzieleni na 3 grupy.
Nazwiska zaczynające się od:

A-F - sala przy prosektorium
G-Ś - A3
T-Ż - Szaflarski

Proszę koniecznie zabrać legitymację studencką oraz czarny długopis. Nie brać żadnych korektorów. Test proszę wypełnić zakreślając poprawną odpowiedź symbolem X. Żadne poprawki nie będą uwzględniane. Mazanie korektorem również nie będzie uznawane. Proszę najpierw zaznaczać poprawne według siebie odpowiedzi na książeczce z pytaniami a następnie będąc już pewnym przenieść odpowiedzi na kartę testową.

Jeśli ktoś się pomyli na karcie testowej to zostawia pomyłkę. Kreślenie, pisanie objaśnień, komentarzy, mazanie korektorem po karcie testowej automatycznie spowoduje oblanie testu.

Za poprawną odpowiedź jest 1 punkt, za błędną 0. Potrzeba min 65% łącznie z testu i ze szpilek do zdania zaliczenia.

Bez legitymacji osoby nie będą wpuszczane!
I termin I kolokwium
dla: Położnictwo
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2014-11-17
I termin I kolokwium odbędzie się w dniu 27.11.2014 r. o godzinie 17:00 w auli A3.

Proszę koniecznie zabrać czarny długopis oraz nie brać żadnych korektorów. Test proszę wypełnić zakreślając poprawną odpowiedź symbolem X. Żadne poprawki nie będą uwzględniane. Mazanie korektorem również nie będzie uznawane. Proszę najpierw zaznaczać poprawne według siebie odpowiedzi na książeczce z pytaniami a następnie będąc już pewnym przenieść odpowiedzi na kartę testową.

Jeśli ktoś się pomyli na karcie testowej to zostawia pomyłkę. Kreślenie, pisanie objaśnień, komentarzy, mazanie korektorem po karcie testowej automatycznie spowoduje oblanie testu.

Za poprawną odpowiedź jest 1 punkt, za błędną 0. Potrzeba min 65% do zdania tj 65 punktów.
Zaliczenie unieważnione
dla: Fizjoterapia
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2014-11-07
W związku ze skandalicznie niskim wynikiem zaliczenia uzyskanym przez cały rok, zaliczenie z dnia 4.11.2014r zostaje unieważnione.

Zaliczenie odbędzie się ponownie dnia 18.11.2014r zgodnie z planem ćwiczeń.

Zalecamy rzetelne przygotowanie się do kolokwium zwłaszcza w części praktycznej by uzyskać przynajmniej minimalny poziom wiedzy pozwalający na zaliczenie.
mini galeria


contents © Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej SUM