STRONA GŁÓWNAPLANY ZAJĘĆ | REGULAMINY KONTAKT
MENU STUDENTA
Literatura
Ubiór
Studenckie Koło Naukowe
Wydrukuj Identyfikator
KATEDRA
Pracownicy
Sekretariat
Informacje o Donacji
Wyniki zaliczeń
Podanie o zwolnienie z egzaminu
Zuryfix
Wgląd do prac z brzucha 2 termin
dla: Wydział Lekarski
autor: Elżbieta Kuncio
data umieszczenia: 2017-05-29
Wgląd do prac z brzucha 2 termin możliwy w dniu jutrzejszym w godz. 10:00 - 12:00.
3 termin kolokwium z Brzucha
dla: Wydział Lekarski
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2017-05-29
3 termin kolokwium z Brzucha odbędzie się 31 Maja br.:

godz. 8:00 - grupy 4,1,6,7,12,14,16

godz. 11:30 - grupy 8,10,11,13,17,18,19

godz. 13:30 - grupy 3,2,5,9,15Szpilki OUN 3 termin, podział na tury
dla: Wydział Lekarski
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2017-05-26
Szpilki OUN 3 termin (poniedziałek 29.05.2017), podział na tury:

godz. 8:00 - grupy: 1,2,3,10,11,12,17

godz. 11:30 - grupy: 16,4,6,13,15

godz. 14:15 - grupy: 5,7,8,9,14,18,19
Wgląd do szpilek z Brzucha
dla: Wydział Lekarski
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2017-05-24
Wgląd do szpilek z Brzucha z 1 terminu możliwy jutro
tj. 24.05.2017 w godz. 10:00 - 12:00
Wgląd do prac
dla: Wydział Lekarski
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2017-05-18
Wgląd do pierwszego i drugiego terminu sprawdzianu dopuszczeniowego (brzuch) odbędzie się 23.05.2017r. w
godz. od 8:00 - 10:00
Zaliczenie - Szpilki - Brzuch
dla: Wydział Lekarski
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2017-05-18
Szpilki z brzucha odbędą się jutro tj. 19.05.2017r:

Grupy - 11, 12, 17, 13, 14 godz. 8:00

Grupy - 15, 16, 18, 19 godz. 11:00
Memoriał im. o. J. M. Bocheńskiego
dla: Wszystkich Wydzialów
autor: Elżbieta Kuncio
data umieszczenia: 2017-05-11
INFORMUJĘ STUDENTÓW, WSZYSTKICH KIERUNKÓW, ŻE W DNIU 03.06.2017R. O GODZINIE 10.00 W AULI A-3 ODBĘDZIE SIĘ UROCZYSTY POCHÓWEK PROCHÓW DARCZYŃCÓW.

Zapraszam obowiązkowo wszystkich studentów do przybycia na tę szczególną uroczystość w strojach odpowiednich do charakteru uroczystości.
dr hab. n. med. Grzegorz Bajor prof. nadzw. SUM

Harmonogram zaliczeń II semestr i egzamin I termin
dla: Wydział Lekarski
autor: Tomasz Lepich
data umieszczenia: 2017-04-20
9.05.2017 III termin semestralka I semestr godz.8.00

15, 17.05.2017 Sprawdzian dopuszczeniowy I termin - Abdomen,pelvis

18, 19.05.20-17 Zaliczenie - I termin Abdomen, pelvis, sprawdzian dopuszczeniowy II termin

19.05.2017 Semestralka dla Studentów przystępujących do konkursu Scapula Aurea 2017

22.05.2017 Konkurs Scapula Aurea 2017 - wewnętrzny

23.05.2017 Przeglądy preparatów dla Studentów przystępujących do konkursu Scapula Aurea

24.05.2017 przeglądy preparatów na turach

25,26.05.2017
Zaliczenie II termin Abdomen, Pelvis

29.05.2017 Zaliczenie - III termin CNS

31.05.2017 Zaliczenie - III termin Abdomen,Pelvis

6.06.2017 Semestralka I termin II semestr godz.8.00

9.06.2017 Semestralka II termin II semestr

12.06.2017 Dodatkowy IV termin szpilki II semestr

13.06.2017 Semestralka III termin II semestr
EGZAMIN I termin

26.06.2017, 27.06.2017 - część praktyczna (szpiki) godz 9.00

30.06.2017 część teoretyczna (test) godz. 9.00

Przypominamy
dla: Wydział Lekarski
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2017-03-31
Przypominamy:

W przypadku usprawiedliwienia nieobecności na ćwiczeniach i na sprawdzianie praktycznym, stosowne zaświadczenie lekarskie, należy przedłożyć w sekretariacie Katedry do 3 dni od daty nieobecności na zajęciach lub sprawdzianu praktycznego
(w formie mailowej, telefonicznej, faxem, bezpośrednio w sekretariacie katedry).


Będąc na zwlonieniu lekarskim nie można uczęszczać na zajęcia oraz na zaliczenia.
Ubiór
dla: Wydział Lekarski
autor: prof. nadzw. dr hab. n. med. Grzegorz Bajor
data umieszczenia: 2016-10-01
Podczas zajęć ćwiczeniowych bezwzględnie będzie sprawdzany ubiór oraz obuwie zmienne. Każdy kto nie będzie miał odpowiedniego stroju oraz zmiennego obuwia nie będzie wpuszczany na zajęcia.
mini galeria


contents © Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej SUM