STRONA GŁÓWNAPLANY ZAJĘĆ | REGULAMINY KONTAKT
MENU STUDENTA
Literatura
Ubiór
Wydrukuj Identyfikator
Punkty anat - KG
KATEDRA
Pracownicy
Sekretariat
Informacje o Donacji
Wyniki zaliczeń
Koło Naukowe STN
Zuryfix
Sprawdzian teoretyczny 2 termin
dla: Wydział Lekarski
autor: Tomasz Lepich
data umieszczenia: 2017-11-20
Podział studentów na sale na sprawdzian teoretyczny:

Nazwiska studentów od A-Ś - aula A3

Nazwiska studentów od T-Ż - sala sądówki


Wszyscy studenci piszą o godz. 8:00.

Ze względu na dużą ilość studentów, wszystkich prosimy o przybycie na godz 7:45 pod wyznaczone sale.

Sprawdzian termin 2
dla: Wydział Lekarski
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2017-11-17
II termin sprawdzianu teoretycznego będzie wielokrotnego wyboru. Każda odpowiedź poprawna to 1 punkt. Każda błędna to 0 punktów. Ilość pytań bez zmian tj. 20.

Pytania typu PRAWDA/FAŁSZ.
Należy przeczytać pytanie i stwierdzić, czy każda odpowiedź z punktów A, B, C, D, E jest prawdą czy nie.
Poprawną odpowiedź zaznacza się symbolem X.
Jeśli odpowiedź uznamy za fałszywą, zostawiamy kratkę pustą.

Do zdania wymagane jest 60% tj 60 pkt (20 pytań x 5 odpowiedz = 100 punktów).

Nie można pisać oraz komentować na karcie z odpowiedziami.
Wypełniamy sprawdzian tylko kolorem czarnym.

Każdy zestaw pytań ma wymieszane pytania i odpowiedzi.
Zaliczenie teoretyczne
dla: Wydział Lekarski
autor: Tomasz Lepich
data umieszczenia: 2017-11-06
Zaliczenie teoretyczne z kończyny dolnej oraz kończyny górnej odbędzie się 14.11.2017 r. o godz. 7:00

Podział na sale w późniejszym terminie.
NEUROANATOMIA 2018 - PLAN
dla:
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2017-10-18
Neuroantomia 2018

Ćwiczenia
1. Ogólna budowa mózgowia, kresomózgowie podział, płaty, zakrety bruzdy
2. Kresomózgowie; podział, istota biała, jądra podkorowe
3. Międzymózgowie: budowa wewnętrzna i zewnetrzna
4. Śródmózgowie: budowa, istota biała i szara
5. Pień mózgu: most i rdzeń przedłużony, budowa wewnętrzna i zewnętrzna
6. Móżdżek: położenie, budowa, podział czynnościowy
7. Rdzeń kręgowy; budowa wewnętrzna i zewnętrzna

Seminarium:
1. Neuroprzekaźniki - lokalizacja, rola
2. Podwzgórze- jądra podwzgórza i ich funkcja
3. Układ czuciowy
4. Podłoże anatomiczne mowy
5. Pień mózgu- twór siatkowaty
6. Mózg a pień mózgu
7. Dominacja półkul

Wykłady
1. Podstawowe pojecia neuroanatomii,
2. Kora mózgowa-pola czynnościowe i ich funkcja
3. Układ koordynacyjno- ruchowy
4. Korowe i podkorowe ośrodki układu limbicznego
5. Rdzeń kręgowy
6. Unaczynienie mózgowia i rdzenia kręgowego
7. Nerwy czaszkowe
8. Nerwy czaszkowe
Ubiór
dla: Wydział Lekarski
autor: prof. nadzw. dr hab. n. med. Grzegorz Bajor
data umieszczenia: 2017-09-14
Podczas zajęć ćwiczeniowych bezwzględnie będzie sprawdzany ubiór oraz obuwie zmienne. Każdy kto nie będzie miał odpowiedniego stroju oraz zmiennego obuwia nie będzie wpuszczany na zajęcia.
mini galeria


contents © Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej SUM