STRONA GŁÓWNAPLANY ZAJĘĆ | REGULAMINY KONTAKT
MENU STUDENTA
Literatura
Ubiór
Studenckie Koło Naukowe
Wydrukuj Identyfikator
KATEDRA
Pracownicy
Sekretariat
Informacje o Donacji
Wyniki zaliczeń
Zuryfix
WIELKI PIĄTEK
dla: Wydział Lekarski
autor: Elżbieta Kuncio
data umieszczenia: 2014-04-17
W dniu 18.04.2014r. sekretariat Katedry będzie nieczynny
Życzenia Wielkanocne
dla: Wszystkich Wydzialów
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2014-04-16
Zdrowych i radosnych
Świąt Wielkanocnych
życzą pracownicy
Katedry i Zakładu
Anatomii Prawidłowej
Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach
Terminy zaliczeń
dla: Wydział Lekarski
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2014-04-07
1 Termin OUN
31.03.2014
1.04.2014
2.04.2014


2 Termin OUN
7.04.2014
8.04.2014
9.04.2014

3 Termin Kończyny Dolnej i Górnej (studenci, którzy nie pisali wcześniej z powodu choroby i mają usprawiedliwioną nieobecność zwolnieniem lekarskim L4)
8.04.2014
godz. 16:00 na katedrze

3 Termin Klatki
15.04.2014

1 Termin Brzuch + Miednica
12.05.2014
13.05.2014
14.05.2014

2 Termin Brzuch + Miednica
19.05.2014
20.05.2014
21.05.2014

3 Termin Głowa i szyja
4.06.2014 - godz 15:30 (szpilki i test)

3 Termin OUN
4.06.2014 - godz 15:30 (szpilki i test)

3 Termin Brzuch + Miednica

10.06.2014 - na wykładzie godz. 7:00 -8:45

4 Terminy I semestru - wszystkie zaliczenia na godz: 16:30
10.06.2014
OUN - test
dla: Wydział Lekarski
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2014-03-31
Jutrzejszy test z OUN zaczyna się o godz. 7:00. Prosimy o przyjście na godz. 6:45.

Studenci, których nazwiska zaczynają się na literę od A do R oraz od Z do Ż przychodzą na aulę A3.


Pozostali studenci (nazwiska od S - W) - sala Katedry i Zakładu Anatomii.

Nie zapomnieć zabrać ze sobą legitymację studencką, czarny długopis oraz korektor.
Kolokwium I
dla: Położnictwo
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2014-03-18
Kolokwium I termin 1 odbędzie się w dniu 20.03.2014 w sali CSK B w dwóch turach:
1. Grupy C1-C5 - godzina 15.15
2. Grupy C6-C10 - godzina 16.00

Proszę zabrać ze sobą legitymacje studenckie, czarne długopisy i korektory.
SEMINARIA 17.19.03.2014R.
dla: Wydział Lekarski
autor: Elżbieta Kuncio
data umieszczenia: 2014-03-14
Seminaria w dniu 17.03. odbędą się w Katedrze Anatomii
w dniu 19.03 w centrum symulacji.

Studenci przychodzą zgodnie z harmonogramem.
3 termin z Klatki
dla: Wydział Lekarski
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2014-03-04
3 Termin z Klatki (szpilki + test) odbędzie się 8 Kwietnia. Godzina i miejsce zostanie podane później.
Ubiór
dla: Wydział Lekarski
autor: Grzegorz Bajor
data umieszczenia: 2014-02-24
Podczas zajęć ćwiczeniowych bezwzględnie będzie sprawdzany ubiór oraz obuwie zmienne. Każdy kto nie będzie miał odpowiedniego stroju oraz zmiennego obuwia nie będzie wpuszczany na zajęcia.
Egzamin - oceny
dla: Neurobiologia
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2014-02-07
Oceny z egzaminu końcowego z anatomii:

101 - 3
102 - 3,5
103 - 3,5
104 - 3,5
105 - 3
106 - 3
107 - 3,5
108 - 3,5
109 - 3
110 - 3
Info
dla: Wydział Lekarski
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2014-01-28
II termin Klatki (Test) odbędzie się w piątek 31.1.2014r o godz. 14:30III termin głowy i szyi dla osób nieobecnych z powodu choroby (z dostarczonym w czasie L4) odbędzie się 3.2.2014r w poniedziałek o godz. 9:00 (Test).Po teście szpilki.II termin z klatki dla osób nieobecnych z powodu choroby (z dostarczonym w czasie L4) odbędzie się we wtorek 4.2.2014r o godz. 13:00 (szpilki), po szpilkach test.

W dniu 31.01.2014 odbędą się przeglądy preparatów z I kolokwium (dla zainteresowanych)
2 i 3 terminy
dla: Wydział Lekarski
autor: Elżbieta Kuncio
data umieszczenia: 2014-01-23
Kolokwium głowa i szyja - 3 termin:
27.01.14 o godz. 17.00 - TEST (katedra)
28.01.14 o godz. 16.00 - szpilki

Kolokwium - klatka piersiowa- 1 termin:
28.01.14 o godz. 7.30
sala A-3 nazwiska od literki od A-R
katedra - nazwiska od literki - S-Ż
2 termin klatki piersiowej
30.01.14 - szpilki - grupy od 1 - 20 przychodzą w czwartek, zgodnie z harmonogramem
2 termin testu z klatki piersiowej - do uzgodnienia

W dniu 27.29.01.14 w godzinach ćwiczeń odbędą się przeglądy preparatów z 1 kolokwium
Odrabianie ćwiczeń
dla: Wydział Lekarski
autor: Elżbieta Kuncio
data umieszczenia: 2013-12-11
Z dniem dzisiejszym likwiduję odrabianie zaległych ćwiczeń wynikających z nieobecności. Tym samym zakazuję ustalania terminów odrabiania zaległości z asystentami.
Jedyną mozliwością zaliczenia zaległości jest ustne zdanie materiału u kierownika Katedry.
Nieobecność na zajęciach musi być udokumentowana zwolnieniem lekarskim. Nie przewiduję dodatkowych terminów przeglądów preparatów.
Termin zaliczenia zalegości należy ustalić w sekretariacie.


Kierownik katedry - dr hab.n.med. Grzegorz Bajor
Wgląd do prac z kolokwiów
dla: Wszystkich Wydzialów
autor: Elżbieta Kuncio
data umieszczenia: 2013-12-05
Uprzejmie przypominam, iż studenci mają wgląd do prac
z kolokwiów 3 dni od ogłoszenia wyników
mini galeria


contents © Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej SUM