STRONA GŁÓWNAPLANY ZAJĘĆ | REGULAMINY KONTAKT
MENU STUDENTA
Literatura
Ubiór
Studenckie Koło Naukowe
Wydrukuj Identyfikator
KATEDRA
Pracownicy
Sekretariat
Informacje o Donacji
Wyniki zaliczeń
Podanie o zwolnienie z egzaminu
Zuryfix
Ćwiczenie 12.10 i 14.10.2015
dla: Wydział Lekarski
autor: Tomasz Lepich
data umieszczenia: 2015-10-08
Ćwiczenie 12.10 -14.10.2015

Obręcz kończyny górnej (bones of the shoulder girdle).

Okolice kończyny górnej (regions of the upper limb). Mięśnie i powięzie obręczy kończyny górnej (muscles and fasciae of the shoulder girdle) - przyczepy, czynność. Naczynia tętnicze i żylne układu głębokiego obręczy kończyny górnej (arteries and veins of the shoulder girdle) Przebieg naczyń i ich odgałęzienia. Sieci tętnicze obręczy. Węzły chłonne pachowe (axillary lymph nodes). Nerwy obręczy kończyny górnej (nerves of the shoulder girdle).

Nerw rdzeniowy (spinal nerve) – podstawowe informacje

Splot ramienny (brachial plexus): budowa, położenie, część nadobojczykowa (supraclavicular part), część podobojczykowa (infraclavicular part), gałęzie długie i krótkie splotu (short and long branches of brachial plexus). Zakres unerwienia. Unerwienie ruchowe mięśni obręczy, unerwienie skórne, przebieg nerwów, objawy wynikające z ich uszkodzenia, unerwienie autonomiczne.


temat zajęć nr 1
dla: Położnictwo
autor: Elżbieta Kuncio
data umieszczenia: 2015-10-08
Ćwiczenie 1.
8.10.2015

Wprowadzenie do anatomii i zajęć prosektoryjnych.
Regulamin zajęć

Obowiązuje nomenklatura w języku polskim pojęć anatomicznych

Podstawowe pojęcia anatomiczne. Pozycja anatomiczna, płaszczyzny i osie ciała, linie ciała, miana położenia i kierunku, proporcje ciała.

Układ szkieletowy. Szkielet osiowy, budowa zewnętrzna kości (anatomiczny podział kości, kości pneumatyczne), budowa wewnętrzna kości (istota zbita, istota gąbczasta, szpik kostny, okostna, śródkostna). Kształt kości. Rozwój kości. Chrząstka – budowa. Rodzaje połączeń kości: włókniste, chrzęstne, maziowe (stawy). Budowa stawu – elementy stałe i dodatkowe stawu. Rodzaje stawów. Ogólna mechanika stawów.

Kręgosłup. Budowa typowego kręgu. Charakterystyka kręgów: kręgi szyjne, piersiowe, lędźwiowe, kość krzyżowa, kość guziczna. Połączenia kręgów: krążki międzykręgowe – budowa i funkcja, otwory międzykręgowe – funkcja, stawy międzykręgowe, połączenia włókniste (więzadła kręgosłupa). Połączenia kręgosłupa z czaszką (górny i dolny staw głowy). Połączenia kości krzyżowej i guzicznej. Krzywizny pierwotne i wtórne kręgosłupa. Skolioza. Biomechanika kręgosłupa
1 temat
dla: Elektroradiologia
autor: Elżbieta Kuncio
data umieszczenia: 2015-10-08
Ćwiczenie 1.
9.10.2015
Wprowadzenie do anatomii i zajęć prosektoryjnych. Regulamin zajęć.
Obowiązuje nomenklatura pojęć anatomicznych w języku polskim

Podstawowe pojęcia anatomiczne. Pozycja anatomiczna, płaszczyzny i osie ciała, linie ciała, miana położenia i kierunku, proporcje ciała.

Osteologia. Szkielet osiowy, budowa zewnętrzna kości (anatomiczny podział kości, kości pneumatyczne), budowa wewnętrzna kości (istota zbita, istota gąbczasta, szpik kostny, okostna, śródkostna). Kształt kości. Rozwój kości. Chrząstka – budowa. Rodzaje połączeń kości: włókniste, chrzęstne, maziowe (stawy). Budowa stawu – elementy stałe i dodatkowe stawu. Rodzaje stawów. Ogólna mechanika stawów.

Ćwiczenie 2
dla: Wydział Lekarski
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2015-10-06
Ćwiczenie 2
08.10 - 09.10.2015


Kończyna górna: (UPPER LIMB)

Kości obręczy kończyny górnej (bones of the shoulder girdle)
Obojczyk (clavicle), łopatka (scapula), położenie, budowa.
Połączenie obojczyka z łopatką. Staw barkowo-obojczykowy (acromioclavicular joint). Budowa stawu, typ stawu, mechanika.
Kości części wolnej kończyny górnej (bones of the free part of the upper limb)
Kości ramienia (bones of arm): kość ramienna (humerus) – budowa , położenie
Kości przedramienia (bones of forearm): kość promieniowa (radius), kość łokciowa (ulna) - budowa, pozycja anatomiczna.
Kości ręki (bones of hand), kości nadgarstka (carpal bones), kości śródręcza (metacarpal bones), kości palców (phalanges)
Połączenia stawowe części wolnej kończyny górnej (joints of the free part of the upper limb) Staw ramienny (shoulder joint), staw łokciowy (elbow joint), staw promieniowo-łokciowy dalszy (distal radioulnar joint) - budowa stawów, typ stawu, mechanika.
Stawy ręki (joints of the hand), - budowa stawów, typ stawu, mechanika
Więzozrosty występujące w obrębie części wolnej kończyny górnej.
Plan zajęć na pierwsze ćwiczenia
dla: Neuroanatomia
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2015-10-01
Na pierwsze zajęcia proszę przyjść zgodnie z planem. Co do następnych zajęć wszelkie możliwe zmiany będą omawiane na pierwszych zajęciach.

14.10.2015r
Wykład: godz. 8:45 - 9:30


Wykład wprowadzający -zagadnienia ogólne, rozwój oun, budowa ogólna mózgowia, opony mózgowia i rdzenia kręgowego, płyn mózgowo- rdzeniowy

Seminarium: godz. 10:00 - 11:00

Kresomózgowie

Ćwiczenia
11:00 - 13:00

Wstęp do neurostruktury. Różnorodność morfologiczna neuronów. Podstawy synaptologii.
Plan zajęć - pierwsze ćwiczenia
dla: Fizjoterapia
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2015-09-29
Ćwiczenie 1 - 06.10.2015
Podstawy anatomii: mianownictwo anatomiczne, podstawa anatomiczna, osie i płaszczyzny ciała, miana położenia i kierunku.
Budowa ogólna kości i stawów: budowa i kształt kości, typy kostnienia, rodzaje połączeń (ścisłe,
maziowe), klasyfikacja stawów, elementy stałe i dodatkowe stawów, rodzaje ruchów.
Obręcz barkowa: łopatka, obojczyk.
Część wolna kończyny górnej: kość ramienna, kość łokciowa i promieniowa, kość ręki: nadgarstka,
śródręcza i palców, staw ramienny.
Wyczuwalność elementów kostnych na osobniku żywym.

Ćwiczenie 2 - 13.10.2015
Stawy i więzozrosty łopatki i obojczyka.
Staw ramienny, staw łokciowy, połączenia kości przedramienia, stawy i więzozrosty ręki: nadgarstka, śródręcza i palców.
Anatomia czynnościowa i kliniczna szkieletu kończyny górnej: ruchomość czynna i bierna stawów kończyny górnej – rodzaje i zakres ruchów. Anatomiczne podstawy uszkodzeń urazowych i wad szkieletu kończyny górnej.
Szkielet osiowy. Kręgosłup: ogólna budowa, krzywizny pierwotne i wtórne, ogólna budowa kręgu,
typowe i atypowe kręgi szyjne, piersiowe, lędźwiowe, kość krzyżowa i guziczna, stawy i więzozrosty
kręgosłupa.
Klatka piersiowa: rodzaje i budowa żeber, budowa mostka, stawy więzozrosty chrząstkozrosty klatki piersiowej.
Anatomia czynnościowa i kliniczna kręgosłupa i klatki piersiowej:
a. mechanika kręgosłupa: ruchomość czynna i bierna – rodzaje i zakres ruchów
b. mechanika klatki piersiowej: ruchomość czynna i bierna – rodzaje i zakres ruchów
c. anatomiczne podstawy uszkodzeń urazowych wad, skrzywień kręgosłupa i klatki piersiowej
Pierwsze zajęcia
dla: Elektroradiologia
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2015-09-29
Ćwiczenie 1
9.10.2015


Wprowadzenie do anatomii i zajęć prosektoryjnych. Regulamin zajęć.
Obowiązuje nomenklatura pojęć anatomicznych w języku polskim
Podstawowe pojęcia anatomiczne. Pozycja anatomiczna, płaszczyzny i osie
ciała, linie ciała, miana położenia i kierunku, proporcje ciała.
Osteologia. Szkielet osiowy, budowa zewnętrzna kości (anatomiczny podział
kości, kości pneumatyczne), budowa wewnętrzna kości (istota zbita, istota
gąbczasta, szpik kostny, okostna, śródkostna). Kształt kości. Rozwój kości.
Chrząstka – budowa. Rodzaje połączeń kości: włókniste, chrzęstne, maziowe
(stawy). Budowa stawu – elementy stałe i dodatkowe stawu. Rodzaje stawów.
Ogólna mechanika stawów.
Ubiór
dla: Wydział Lekarski
autor: prof. nadzw. dr hab. n. med. Grzegorz Bajor
data umieszczenia: 2015-09-29
Podczas zajęć ćwiczeniowych bezwzględnie będzie sprawdzany ubiór oraz obuwie zmienne. Każdy kto nie będzie miał odpowiedniego stroju oraz zmiennego obuwia nie będzie wpuszczany na zajęcia.
Plan zajęć - pierwsze ćwiczenia
dla: Położnictwo
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2015-09-29
8.10.2015
WYKŁAD
16.45-18.45


Ćwiczenie 1
C1-C8

Wprowadzenie do anatomii i zajęć prosektoryjnych.
Regulamin zajęć
Obowiązuje nomenklatura w języku polskim pojęć anatomicznych
Podstawowe pojęcia anatomiczne. Pozycja anatomiczna, płaszczyzny i osie
ciała, linie ciała, miana położenia i kierunku, proporcje ciała.
Układ szkieletowy. Szkielet osiowy, budowa zewnętrzna kości (anatomiczny
podział kości, kości pneumatyczne), budowa wewnętrzna kości (istota zbita,
istota gąbczasta, szpik kostny, okostna, śródkostna). Kształt kości. Rozwój kości.
Chrząstka – budowa. Rodzaje połączeń kości: włókniste, chrzęstne, maziowe
(stawy). Budowa stawu – elementy stałe i dodatkowe stawu. Rodzaje stawów.
Ogólna mechanika stawów.
Kręgosłup. Budowa typowego kręgu. Charakterystyka kręgów: kręgi szyjne,
piersiowe, lędźwiowe, kość krzyżowa, kość guziczna. Połączenia kręgów: krążki
międzykręgowe – budowa i funkcja, otwory międzykręgowe – funkcja, stawy
międzykręgowe, połączenia włókniste (więzadła kręgosłupa). Połączenia
kręgosłupa z czaszką (górny i dolny staw głowy). Połączenia kości krzyżowej i
guzicznej. Krzywizny pierwotne i wtórne kręgosłupa. Skolioza. Biomechanika
kręgosłupa.

Plan zajęć na pierwsze ćwiczenia
dla: Pielęgniarstwo
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2015-09-21
Plan zajęć na pierwsze ćwiczenia:

Ćwiczenie 1
06.10.2015 Wprowadzenie do anatomii i zajęć prosektoryjnych.

Regulamin zajęć


Obowiązuje nomenklatura pojęć anatomicznych w języku polskim
Podstawowe pojęcia anatomiczne: pozycja anatomiczna, płaszczyzny i osie ciała, miana położenia i kierunku.
Układ szkieletowy: szkielet osiowy, budowa zewnętrzna i wewnętrzna kości, podział kości. Struktura fizykochemiczna kości, kostnienie i wzrastanie kości. Rodzaje połączeń kości: włókniste, chrzęstne, maziowe (stawy). Budowa stawu – elementy stałe i dodatkowe stawu. Typy stawów. Rodzaje ruchów w stawach.
Kręgosłup. Budowa typowego kręgu. Charakterystyka kręgów: kręgi szyjne, piersiowe, lędźwiowe, kość krzyżowa, kość guziczna. Połączenia kręgów: krążki międzykręgowe – budowa i funkcja, otwory międzykręgowe – funkcja, stawy międzykręgowe, połączenia włókniste (więzadła kręgosłupa). Połączenia kręgosłupa z czaszką. Krzywizny pierwotne i wtórne kręgosłupa. Skolioza. Ruchomość kręgosłupa.

Ćwiczenie 2
13.10.2015 Szkielet klatki piersiowej.


Żebra (budowa żeber, typy żeber). Mostek – budowa, wyczuwalność. Połączenia kości klatki piersiowej: połączenia żeber z kręgosłupem, połączenia pomiędzy żebrami, połączenia mostka. Mechanika klatki piersiowej – ruchomość czynna i bierna. Otwór górny i dolny klatki piersiowej.

Szkielet kończyny górnej.
Obręcz barkowa: łopatka i obojczyk.
Część wolna kończyny górnej: kość ramienna, kość łokciowa i kość promieniowa, kości ręki: nadgarstka (kości szeregu bliższego i dalszego), śródręcza i palców.
Połączenia kości kończyny górnej:
Staw ramienny, staw łokciowy (staw ramienno-łokciowy, ramienno-promieniowy, promieniowo-łokciowy bliższy) dalszy staw promieniowo-łokciowy, staw promieniowo-nadgarstkowy, stawy ręki i palców. Budowa stawów kończyny górnej (powierzchnie stawowe, przyczep torebki stawowej, elementy dodatkowe stawu). Ruchomość stawów kończyny górnej – rodzaje i zakres ruchów w poszczególnych stawach.

Pierwsze zajęcia
dla: Wydział Lekarski
autor: prof. nadzw. dr hab. n. med. Grzegorz Bajor
data umieszczenia: 2015-08-18
Ćwiczenie 1,2 Seminarium

Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej SUM

5.10.2015 – 7.10.2015


Wprowadzenie do anatomii i zajęć prosektoryjnych.
Praca własna studenta zostanie oceniona przed rozpoczęciem zajęć seminaryjnych poprzez pisemny sprawdzian dopuszczający.

Regulamin zajęć,zapoznanie studenta z jego treścią i podpisanie się pod regulaminem.


Obowiązuje nomenklatura angielska lub łacińska pojęć anatomicznych

Podstawowe osie ciała (anatomical orthogonal axes): oś pionowa (vertical axis), oś poprzeczna (horizontal axis), oś strzałkowa (sagittal axis)
Podstawowe płaszczyzny ciała (anatomical planes): płaszczyzna czołowa (frontal plane) płaszczyzna wieńcowa (coronal plane), płaszczyzna pozioma (horizontal plane), płaszczyzna poprzeczna (transverse plane), płaszczyzna strzałkowa (sagittal plane), płaszczyzna pośrodkowa (median plane, midsagittal plane), płaszczyzna przypośrodkowa (paramedian plane, parasagittal plane).
Miana kierunku i położenia (terms of direction and relation)
Okolice oraz linie ciała (regions and lines)
Podstawowe elementy budowy ustroju (pojęcie komórek, tkanek).
Tkanka kostna: skład, budowa, właściwości kości, kostnienie
Kość (bone). Typy kości (classification of the bones)
Połączenia (joints). Połączenia kości: połączenie ścisłe (synarthrosis), połączenie włókniste (fibrous joint), więzozrost (syndesmosis), więzozrost włóknisty (fibrous syndesmosis), więzozrost sprężysty (elastic syndesmosis), wklinowanie (gomphosis), szew (suture), połączenie chrzęstne (cartilaginous joint), połączenie kostne (bony joint), kościozrost (synostosis)
Staw (diarthrosis) budowa, przykłady połączeń
Podstawowe składniki stawu (principal structures of joint): powierzchnia stawowa (articular surface), jama stawowa (articular cavity), torebka stawowa (articular capsule).
Dodatkowe składniki stawu (accessory structures of joint): obrąbek stawowy (articular labrum), krążek stawowy (articular disc), więzadło (ligament), łąkotka stawowa (articular meniscus). Określenie typu stawu ze względu na: ilość tworzących je kości, ukształtowanie powierzchni stawowych, ilość osi ruchu. Rodzaje stawów (varietes of the joints): staw prosty (simple joint), staw złożony (complex joint).
Klasyfikacja stawów (classification of the joints): staw jednoosiowy (uniaxial joint): staw zawiasowy (hinge joint), staw obrotowy (pivot joint), staw śrubowy (cochlear joint), staw dwuosiowy (biaxial joint): staw siodełkowy (saddle joint), staw kłykciowy (condylar joint), staw wieloosiowy (polyaxial joint): staw kulisty wolny (ball and socket joint), staw kulisty panewkowy (cotyloid joint), staw półścisły (amphiarthrosis), staw płaski (plane joint), staw nieregularny (irregular joint). Mechanika stawów. Rodzaje ruchów (types of movements).
/Przy budowie stawów obowiązuje znajomość: typu stawu, powierzchni stawowych, przyczepów torebki stawowej, więzadeł z przyczepami oraz innych elementów dodatkowych stawów/.
Mięśnie (muscles): podział mięśni, budowa, mechanizmy wspomagające czynność mięśni.
Obowiązujące podręczniki 2015/2016
dla: Wydział Lekarski
autor: Tomasz Lepich
data umieszczenia: 2015-07-28
Obowiązujące podręczniki na rok akademicki 2015/2016 znajdują się w zakładce "Literatura"
mini galeria


contents © Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej SUM