STRONA GŁÓWNAPLANY ZAJĘĆ | REGULAMINY KONTAKT
MENU STUDENTA
Literatura
Ubiór
Studenckie Koło Naukowe
Wydrukuj Identyfikator
KATEDRA
Pracownicy
Sekretariat
Informacje o Donacji
Wyniki zaliczeń
Podanie o zwolnienie z egzaminu
Zuryfix
Przeglądy preparatów
dla: Fizjoterapia
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2015-03-31
9.04.2015r (czwartek) odbędą się przeglądy prepratów do kolokwium zaliczeniowego z OUN i Głowy w godz.
od 15:30 do 18:00.

Szczegółowy harmonogram do ustalenia z dr Marianem Biczyckim.
Egzamin 1 termin
dla: Wydział Lekarski
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2015-03-27
Egzamin 1 termin odbędzie się:

Egzamin praktyczna 15.06.2015r o godz. 9:00

Egzamin teoretyczny 22.06.2015r o godz. 12:00 sala A3 oraz sala Szaflarskiego
Kolokwium
dla: Położnictwo
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2015-03-25
Kolokwium I termin I odbędzie się w dniu 26.03.2015 na wykładzie o godzinie 15.00 dla wszystkich grup ćwiczeniowych.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z regulaminem przedmiotu, do ćwiczeń prosektoryjnych student powinien być zaopatrzony w atlas anatomiczny (przynajmniej jeden na dwie osoby). Brak atlasów od następnych ćwiczeń skutkować będzie otrzymaniem oceny niedostatecznej z zajęć.
ćwiczenia gr.20B
dla: Wydział Lekarski
autor: Elżbieta Kuncio
data umieszczenia: 2015-03-05
Zajęcia w piątki dla grupy 20 b będą się odbywały w godzinach od 10,15-12,30
Wykłady
dla: Wydział Lekarski
autor: prof. nadzw. dr hab. n. med. Grzegorz Bajor
data umieszczenia: 2015-02-25
Wykłady odbywające się w dniach:
10.03.2015
17.03.2015
31.03.2015

są bezwzględnie obowiązkowe dla wszystkich.
WYKŁAD
dla: Wydział Lekarski
autor: Elżbieta Kuncio
data umieszczenia: 2015-02-23
W dniu 24.02.2015r. wykład zostaje odwołany.
Elektro-radiologia - egzamin 2
dla: Elektroradiologia
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2015-02-10
Elektro-radiologia, wyniki z 2 terminu egzaminu:

BE - 52
DK - 64
PA - 75
KD - 62
SP - 49
WK - 55
LA - 69
KK - 62
3 termin zaliczenia
dla: Elektroradiologia
autor: Elżbieta Kuncio
data umieszczenia: 2015-02-09
3 TERMIN ZALICZENIA ODBĘDZIE SIĘ 11.02.2015R. O GODZ. 13.30
OUN - podręczniki
dla: Wydział Lekarski
autor: prof. nadzw. dr hab. n. med. Grzegorz Bajor
data umieszczenia: 2015-02-04
Do nauki z Ośrodkowego Układu Nerwowego jako podstawowe są następujące podręczniki:

1. Anatomia człowieka. Tom 4 / Bochenek Adam, Reicher Michał
2. Neuroanatomia /James D. Fix
3. Atlas Neuroanatomii i Neurofizjologii Nettera / David L. Felten, Anil N. Shetty
III termin drugiego kolokwium
dla: Pielęgniarstwo
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2015-01-27
III termin drugiego kolokwium na prośbę studentów został przesunięty na 5. 03.2015 (czwartek) godz. 9.45
Testy - informacje
dla: Studentów wszystkich wydziałów
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2015-01-26
Wszelkie kreślenia, zakreślenia, wstawianie przypadkowych czy zamierzonych kropek, znaków, symboli na teście może być odczytane przez komputer jako postawienie odpowiedzi na pytanie jako TAK (prawda). Proszę o staranne obchodzenie się z testem i zaznaczanie tylko i wyłącznie odpowiedzi symbolem X. Nie ma i nie będzie możliwości uwzględnienia przypadkowego dotknięcia długopisem lub zakreślenia odpowiedzi w kółko jako pomyłki. Proszę mieć na uwadze, że testy sprawdza komputer, który różnego rodzaju kreślenia w miejscach zaznaczenia odpowiedzi może potraktować jako faktyczne udzielenie odpowiedzi na TAK.

Na teście zaznaczamy tylko prawdziwe odpowiedzi symbolem X.
mini galeria


contents © Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej SUM