STRONA GŁÓWNAPLANY ZAJĘĆ | REGULAMINY KONTAKT
MENU STUDENTA
Literatura
Ubiór
Studenckie Koło Naukowe
Wydrukuj Identyfikator
KATEDRA
Pracownicy
Sekretariat
Informacje o Donacji
Wyniki zaliczeń
Podanie o zwolnienie z egzaminu
Zuryfix
Egzamin - szpilki 2 termin
dla: Wydział Lekarski
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2015-08-31
Wejście na 2 termin szpilek z egzaminu końcowego została ustalona na podstawie loginów. Szpilki zostały podzielone na 3 tury:

Kolejność jest obligatoryjna i nie podlega zmianom.


Tura 1 godz 10:00-11:15

Loginy:

1 - TLL 8B/2294
2 - TLL 10B/2344
3 - TLL 18B/2515
4 - TLL 20B/2557
5 - TLL 20B/2553
6 - TLL 6B/2261
7 - TLL 20A/2540
8 - TLL 20A/2538
9 - TLL 19B/2537
10 - TLL 6B/2260
11 - TLL 19B/2527
12 - TLL 7B/2283
13 - TLL 17B/2493
14 - TLL 17B/2491
15 - TLL 17A/2481
16 - TLL 17A/2480
17 - TLL 17A/2479
18 - TLL 16B/2468
19 - TLL 17A/2478
20 - TLL 17A/2477
21 - TLL 17A/2476
22 - TLL 16A/2461
23 - TLL 16A/2459
24 - TLL 3B/2199
25 - TLL 2B/2178
26 - TLL 10B/9999
27 - TLL 18A/2504
28 - TLL 1B/2144
29 - TLL 3B/2198
30 - TLL 18A/2500
31 - TLL 18A/2497
32 - TLL 18A/2496
33 - TLL 1B/2152
34 - TLL 16A/2454
35 - TLL 16A/2453
36 - TLL 14B/2430
37 - TLL 15B/2444
38 - TLL 14B/2428
39 - TLL 14B/2427
40 - TLL 2B/2169

Tura 2 godz 12:00-13:15


1 - TLL 2B/2176
2 - TLL 1B/2142
3 - TLL 14B/2425
4 - TLL 18B/2513
5 - TLL 4B/2220
6 - TLL 14B/2422
7 - TLL 1B/2150
8 - TLL 14B/2421
9 - TLL 14A/2420
10 - TLL 5B/2237
11 - TLL 14A/2417
12 - TLL 14A/2410
13 - TLL 13B/2404
14 - TLL 13B/2399
15 - TLL 13A/2395
16 - TLL 13A/2394
17 - TLL 1A/2138
18 - TLL 13A/2389
19 - TLL 12B/2382
20 - TLL 12B/2381
21 - TLL 1B/2149
22 - TLL 12A/2375
23 - TLL 19A/2516
24 - TLL 6B/2256
25 - TLL 12A/2371
26 - TLL 11B/2363
27 - TLL 11B/2362
28 - TLL 11B/2358
29 - TLL 11B/2357
30 - TLL 10B/2342
31 - TLL 11A/2353
32 - TLL 11A/2352
33 - TLL 10B/2340
34 - TLL 11A/2348
35 - TLL 2B/2173
36 - TLL 10B/2336
37 - TLL 2B/2174
38 - TLL 13A/2397
39 - TLL 10A/2328
40 - TLL 8B/2303

Tura 3 godz 14:00-15:15

1 - TLL 10A/2326
2 - TLL 9B/2320
3 - TLL 5A/2232
4 - TLL 9B/2318
5 - TLL 9A/2311
6 - TLL 5A/2230
7 - TLL 5A/2229
8 - TLL 9A/2310
9 - TLL 9A/2304
10 - TLL 12A/2368
11 - TLL 8B/2296
12 - TLL 8B/2295
13 - TLL 8A/2290
14 - TLL 8A/2288
15 - TLL 2B/2179
16 - TLL 4B/2216
17 - TLL 4B/2215
18 - TLL 8A/2285
19 - TLL 7B/2278
20 - TLL 7B/2275
21 - TLL 7A/2273
22 - TLL 6A/2250
23 - TLL 6A/2247
24 - TLL 7A/2264
25 - TLL 6A/2245
26 - TLL 2B/2175
27 - TLL 10A/2324
28 - TLL 2B/2177
29 - TLL 3B/2191
30 - TLL 18A/2495
31 - TLL 3A/2189
32 - TLL 5A/2223
33 - TLL 3A/2188
34 - TLL 3A/2187
35 - TLL 3A/2185
36 - TLL 3A/2181
37 - TLL 2A/2160
38 - TLL 3A/2180
39 - TLL 2A/2155
40 - TLL 1B/2151
Egzaminy poprawkowe - terminy
dla: Wydział Lekarski
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2015-08-27
I egzamin poprawkowy odbędzie się:
31.08.2015r (poniedziałek) - szpilki godz. 10.00
02.09.2015r (środa) - test
II egzamin poprawkowy odbędzie się:
07.09.2015r (poniedziałek) - szpilki
11.09.2015r (piątek) - test
Praktyki wakacyjne roku pierwszego
dla: Wydział Lekarski
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2015-08-26
W dniach od 7-11 września 2015r. starostowie grup dostarczają dokumenty niezbędne dla zaliczenia praktyki wakacyjnej. Komplet dokumentów dla każdego studenta obejmuje:

- zaświadczenie o odbyciu praktyki,
- indeks umiejętności praktycznych,
- kartę obiegową.

Starostowie dostarczają komplety dokumentów dla całej grupy wraz z listą studentów całej grupy.

Odbioru dokumentów dokonuje starosta bądź wyznaczona przez niego osoba.
Poprawa egzaminu
dla: Fizjoterapia zaoczna
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2015-08-26
Poprawa egzaminu odbędzie się:
4.9.2015r - szpilki godz. 15:00
11.9.2015r - test godz. 15:00
Pierwsze zajęcia
dla: Wydział Lekarski
autor: prof. nadzw. dr hab. n. med. Grzegorz Bajor
data umieszczenia: 2015-08-18
Ćwiczenie 1,2 Seminarium
5.10.2015 – 7.10.2015
Wprowadzenie do anatomii i zajęć prosektoryjnych.
Praca własna studenta zostanie oceniona przed rozpoczęciem zajęć seminaryjnych poprzez pisemny sprawdzian dopuszczający.

Regulamin zajęć,zapoznanie studenta z jego treścią i podpisanie się pod regulamionem.


Obowiązuje nomenklatura angielska lub łacińska pojęć anatomicznych

Podstawowe osie ciała (anatomical orthogonal axes): oś pionowa (vertical axis), oś poprzeczna (horizontal axis), oś strzałkowa (sagittal axis)
Podstawowe płaszczyzny ciała (anatomical planes): płaszczyzna czołowa (frontal plane) płaszczyzna wieńcowa (coronal plane), płaszczyzna pozioma (horizontal plane), płaszczyzna poprzeczna (transverse plane), płaszczyzna strzałkowa (sagittal plane), płaszczyzna pośrodkowa (median plane, midsagittal plane), płaszczyzna przypośrodkowa (paramedian plane, parasagittal plane).
Miana kierunku i położenia (terms of direction and relation)
Okolice oraz linie ciała (regions and lines)
Podstawowe elementy budowy ustroju (pojęcie komórek, tkanek).
Tkanka kostna: skład, budowa, właściwości kości, kostnienie
Kość (bone). Typy kości (classification of the bones)
Połączenia (joints). Połączenia kości: połączenie ścisłe (synarthrosis), połączenie włókniste (fibrous joint), więzozrost (syndesmosis), więzozrost włóknisty (fibrous syndesmosis), więzozrost sprężysty (elastic syndesmosis), wklinowanie (gomphosis), szew (suture), połączenie chrzęstne (cartilaginous joint), połączenie kostne (bony joint), kościozrost (synostosis)
Staw (diarthrosis) budowa, przykłady połączeń
Podstawowe składniki stawu (principal structures of joint): powierzchnia stawowa (articular surface), jama stawowa (articular cavity), torebka stawowa (articular capsule).
Dodatkowe składniki stawu (accessory structures of joint): obrąbek stawowy (articular labrum), krążek stawowy (articular disc), więzadło (ligament), łąkotka stawowa (articular meniscus). Określenie typu stawu ze względu na: ilość tworzących je kości, ukształtowanie powierzchni stawowych, ilość osi ruchu. Rodzaje stawów (varietes of the joints): staw prosty (simple joint), staw złożony (complex joint).
Klasyfikacja stawów (classification of the joints): staw jednoosiowy (uniaxial joint): staw zawiasowy (hinge joint), staw obrotowy (pivot joint), staw śrubowy (cochlear joint), staw dwuosiowy (biaxial joint): staw siodełkowy (saddle joint), staw kłykciowy (condylar joint), staw wieloosiowy (polyaxial joint): staw kulisty wolny (ball and socket joint), staw kulisty panewkowy (cotyloid joint), staw półścisły (amphiarthrosis), staw płaski (plane joint), staw nieregularny (irregular joint). Mechanika stawów. Rodzaje ruchów (types of movements).
/Przy budowie stawów obowiązuje znajomość: typu stawu, powierzchni stawowych, przyczepów torebki stawowej, więzadeł z przyczepami oraz innych elementów dodatkowych stawów/.
Mięśnie (muscles): podział mięśni, budowa, mechanizmy wspomagające czynność mięśni.
Egzamin poprawkowy z elektroradiologii
dla: Elektroradiologia
autor: Tomasz Lepich
data umieszczenia: 2015-07-28
Egzamin poprawkowy odbędzie się 1.09.2015 o godz. 10.00.
Obowiązujące podręczniki 2015/2016
dla: Wydział Lekarski
autor: Tomasz Lepich
data umieszczenia: 2015-07-28
Obowiązujące podręczniki na rok akademicki 2015/2016 znajdują się w zakładce "Literatura"
Harmonogram 4 terminów i przeglądów preparatów
dla: Wydział Lekarski
autor: Tomasz Lepich
data umieszczenia: 2015-07-21
Przeglądy dla Studentów mających 4 terminy odbędą się 24.08.2015 w godzinach od 9.00 do 13.00 .

4 terminy zaliczeń odbędą sie 25.08.2015 o godz. 9:00

Przeglądy przed II terminem egzaminu odbędą się 27-28.08.2015 w godzinach od 9.00 do 13.00.

27.08.2015r przychodzą osoby, które nie zdały 1 terminu egzaminu z nazwiskami zaczynającymi się od liter A do Ł


28.08.2015r przychodzą osoby, które nie zdały 1 terminu egzaminu z nazwiskami zaczynającymi się od liter M do Ż


Każdy kto chce oglądać preparaty musi posiadać identyfikator. Bez niego nie zostanie wpuszczony!
Egzaminy poprawkowe - terminy
dla: Położnictwo
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2015-07-03
I termin poprawkowy odbędzie się

3.09.2015 o godzinie 10.00 (czwartek)

II termin poprawkowy odbędzie się

11.09.2015 (piątek)
Egzaminy poprawkowe - terminy
dla: Pielęgniarstwo
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2015-07-03
3.09.2015r o godz 10:00 - I termin poprawkowy egzaminu

10.09.2015r o godz. 10:00 - II termin poprawkowy egzaminu
Egzaminy poprawkowe - terminy
dla: Fizjoterapia
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2015-07-03
I egzamin poprawkowy odbędzie się:
1.09.2015r (wtorek) - szpilki
02.09.2015r (środa) - test


II egzamin poprawkowy odbędzie się:
08.09.2015r (wtorek) - szpilki
11.09.2015r (piątek) - test
mini galeria


contents © Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej SUM